În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1047 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1047/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1048 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1048/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 608/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 615/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 982/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1208/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului „La Copârşaie” şi VII.7. Fânaţele Clujului „La Craiu”.

ACTE ALE FONDULUID E GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 5/2016 privind selectarea instituţiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1049 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1049/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 612/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016;
 • Ordinul MFP nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete;
 • Ordinul MECS nr. 5829/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5850/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 5858/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5859/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Discovery” din oraşul Voluntari;
 • Ordinul MECS nr. 5866/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin „PRO DEO” din municipiul Cluj-Napoca;
 • Ordinul MECS nr. 5867/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Transcom” din municipiul Sibiu.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 20/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la înţelesul noţiunii de „acord” al părţilor din cuprinsul tezei a doua a acestui text de lege, respectiv condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenţia părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1050 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1050/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 590/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (7) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 146/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală;
 • Ordinul ANSVSA nr. 147/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;
 • Ordinul MS nr. 1463/1036/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
 • Ordinul MDRAP nr. 3205/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR – S.R.L..

ACTE ALE FONDULUID E GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1051 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1051/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 980/2016 privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011;
 • Hotărârea nr. 983/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1637/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1052 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1052/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1053 din 27 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1053/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1172/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1173/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here