În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1040 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1040/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 389/2016 privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2917/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
 • Ordinul MECS  nr. 5879/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc;
 • Ordinul MECS nr. 5880/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 5881/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” din municipiul Zalău;
 • Ordinul MECS nr. 5888/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ana Lugojana” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 13/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene;
 • Decizia nr. 14/2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
 • Decizia nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1041 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1041/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 603/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 959/2016 pentru completarea anexei nr. 3 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1556/2016 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe;
 • Ordinul nr. 1376/2882/2248/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea “NEPTUN-OLIMP” – S.A.;
 • Ordinul MT nr. 1480/2016 pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-PM “Protecţia mediului”, ediţia 3/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2007;
 • Ordinul MECS nr. 6051/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1042 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1042/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

. ***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1043 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1043/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 985/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 986/2016 privind numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 987/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 988/2016 privind numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 989/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 990/2016 privind numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 991/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 993/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 994/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 995/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 996/2016 privind numirea unui consul general.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 8/2016 privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

. ***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1044 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1044/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1045 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1045/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1467/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 1012/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1046 din 23 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1046/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here