În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1038 din 29 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1038/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 112/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor masuri în vederea conformarii statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractiva, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

Ordonanta de urgenta nr. 113/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

Ordinul nr. 3726/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3726/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

Ordinul nr. 3780/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3780/2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1039 din 29 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1039/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 917/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica centrala

Regulamentul din 20.12.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica central din 20.12.2017

Hotarâre nr. 924/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca în conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Ordinul nr. 3321/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3321/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018

Ordinul nr. 5644/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5644/3322/2016/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactica si Pedagogica – S.A.

Ordinul nr. 3322/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 5644/3322/2016/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactica si Pedagogica – S.A.

Ordinul nr. 2016/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 5644/3322/2016/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactica si Pedagogica – S.A.

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1040 din 29 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1040/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 946/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2018

Ordinul nr. 1488/2017, Ministerul Mediului
Ordinul nr. 1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Ordinul nr. 3198/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Normele metodologice din 12.12.2017, Ministerul Mediului
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule din 12.12.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1041 din 29 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1041/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 947/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 947/2017 privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

Hotarâre nr. 948/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 948/2017 privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petroliera, încheiate între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. si AMROMCO ENERGY – S.R.L.

Ordinul nr. 1530/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1530/2017 pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010

Ordinul nr. 4140/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here