În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1013 din 21 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1013/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 252/2017, Parlamentul României
Legea nr. 252/2017 pentru aderarea României la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile si la Protocolul la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Conventia din 16.11.2001, Act International
Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile semnata la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001

Protocolul din 16.11.2001, Act International
Protocolul la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor semnat la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001

Decretul nr. 1167/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1167/2017 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile si la Protocolul la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Legea nr. 256/2017, Parlamentul României
Legea nr. 256/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Decretul nr. 1179/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1179/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Decizie nr. 554/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 554/2017 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (2) din Codul de procedura penala

Hotarâre nr. 901/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 901/2017 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarâre nr. 902/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 902/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0608 Constanta

Ordinul nr. 3243/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3243/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind emiterea titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1014 din 21 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1014/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1497/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1497/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Ticvaniu Mare din judetul Caras-Severin

Ordinul nr. 1498/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1498/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Racasdia din judetul Caras-Severin

Ordinul nr. 1500/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1500/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din doua unitatile administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 3533/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3533/2017 privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

Decizie nr. 1699/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1699/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Decizie nr. 1700/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1700/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii EMIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1702/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1702/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii ISPO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1703/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1703/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1704/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1704/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1705/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1705/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii KAMER ACTIV – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1706/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1706/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii SPECIAL OFFICE – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Decizie nr. 1707/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1707/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii VIENNA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1015 din 21 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1015/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1185/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1185/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1186/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1186/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1187/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1187/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1188/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1188/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decizie nr. 569/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 569/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Decizie nr. 671/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 671/2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Decizie nr. 722/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 722/2017 privind numirea domnului Octavian Ilisoi în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Ordinul nr. 134/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA
Ordinul nr. 134/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial în unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala

Ordinul nr. 135/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA
Ordinul nr. 135/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate în unitatile care produc alimente de origine animala

Decizie nr. 174/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Decizia nr. 174/2017 privind stabilirea valorilor unitare anuale ale compensatiei pentru serviciul public de calatori în anul 2017

Regulamentul nr. 16/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 16/2017 pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 9/2016 privind regimul si principiile aferente remunerarii personalului Autoritatii de Supraveghere Financiara

Circulara nr. 27/2017, Banca Nationala a României – BNR
Circulara nr. 27/2017 privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1017 din 21 decembrie 2017 (M.Of. nr. 1017/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 1183/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1183/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here