În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 10 din 5 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 10/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 • Hotărârea nr. 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011;
 • Hotărârea nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, județul Giurgiu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic;
 • Ordinul MFP nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordinul ANCPI nr. 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 11 din 5 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 11/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
 • Hotărârea nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Hotărârea nr. 952/2017 privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestora în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCIN nr. 2824/2017 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
 • Ordinul MJ nr. 3725/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații;
 • Ordinul MEN nr. 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 12 din 5 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 12/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 935/2017 privind actualizarea valorii de inventar și a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia;
 • Hotărârea nr. 941/2017 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române – AFER;
 • Ordinul ANCPI nr. 1569/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 13 din 5 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 13/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1506/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani.

ACTE ALE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE MACROPRUDENŢIALĂ

 • Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here