În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 1/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 909/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 2 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 2/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1529/2017 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii;
 • Ordinul ANCPI nr. 1559/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea;
 • Ordinul MEN nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 3 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 3/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 276/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate;
 • Decretul nr. 1310/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 932/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 1/2018 pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 4 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 4/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 2/2018 bugetului de stat pe anul 2018;
 • Decretul nr. 2/2018 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2018.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 487/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 647/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
 • Decizia nr. 648/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 5 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 5/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 3/2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
 • Decretul nr. 3/2017 privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 553/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Codul penal și ale art. 83, art. 86, art. 96 și art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Decizia nr. 659/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here