25 Septembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 691 din 12 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 691 din 12 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 691/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

Decretul nr. 855/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

Legea nr. 288/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit;

Decretul nr. 857/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit;

Legea nr. 289/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor;

Decretul nr. 858/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor;

Decretul nr. 859/2013 privind conferirea unor decoraţii.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 65/2013 privind constatarea încetării unui mandat de senator.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 25/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti – România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012;

Acord între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti – România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*).

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 451/2013 privind revocarea domnului Mihail Fâcă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

Decizia nr. 452/2013 privind numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Decizia nr. 453/2013 privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;

Decizia nr. 454/2013 privind eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

Decizia nr. 455/2013 privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

Decizia nr. 456/2013 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei;

Decizia nr. 457/2013 pentru modificarea pct. 6 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu