Monitorul Oficial nr. 146, partea I, din 19 martie 2013 (M.Of. 146/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

Decretul nr. 301/2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

Decretul nr. 302/2013 privind promulgarea legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 10/2013 privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului;

Hotărârea nr. 11/2013 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 

Hotărârea nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

Hotărârea nr. 90/2013 privind modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 4 — Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în Şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006—2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;

Hotărârea nr. 91/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012;

Memorandum de înţelegere între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 26/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere;

Ordinul nr. 465/2013 al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei — S.A.;

Ordinul nr. 3071/2013 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate.

* RECTIFICĂRI

Rectificarea din 2013 privind Hotărârea Guvernului nr. 811/2010

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here