Monitorul Oficial nr. 145, partea I, din 19 martie 2013 (M.Of. 145/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 47/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

Decretul nr. 298/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

Legea nr. 52/2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T. – C.F.R.” — S.A. actualilor chiriaşi;

Decretul nr. 303/2013 pentru promulgarea Legii privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T. – C.F.R.” — S.A. actualilor chiriaşi;

Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române;

Decretul nr. 304/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Române;

Legea nr. 54/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Decretul nr. 305/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
 
Hotărârea nr. 89/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 101/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping;

Ordinul nr. 400/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here