24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 145, partea I, din 19 martie 2013 (M.Of. 145/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

- Legea nr. 47/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

- Decretul nr. 298/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

- Legea nr. 52/2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T. – C.F.R.” — S.A. actualilor chiriaşi;

- Decretul nr. 303/2013 pentru promulgarea Legii privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T. – C.F.R.” — S.A. actualilor chiriaşi;

- Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române;

- Decretul nr. 304/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Române;

- Legea nr. 54/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Decretul nr. 305/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
 
- Hotărârea nr. 89/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 101/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping;

- Ordinul nr. 400/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu