Pedeapsa cu închisoarea se reduce doar cu 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau a invenţiilor ştiinţifice elaborate. Reglementarea a fost aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Pe această cale, se pune capăt situaţiei tranzitorii intervenită la data de 9 februarie 2016, când a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit căreia prevederea legală respectivă se suspendă până la data de 1 septembrie 2016.

Prin modificarea aprobată, pedeapsa privativă de libertate care este considerată ca executată, în vederea acordării liberării condiţionate, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite

Procedura elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate

Potrivit dispoziţii introduse în lege prin ordonanţa de urgenţă, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI stabileşte caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate de către deţinuţi.

Brevetarea invenţiilor se realizează de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM.

Lucrările ştiinţifice sau invenţiile brevetate pot fi elaborate de către deţinuţi în condiţiile stabilite de lege şi prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, care se completează, după caz, cu prevederile legale privind evaluarea lucrărilor ştiinţifice de către CNCS cu sprijinul logistic al UEFISCDI, respectiv procedurile efectuate de OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie.

Pe durata elaborării de lucrări ştiinţifice sau de invenţii pot fi desfăşurate activităţi lucrative, fără ca acestea să se suprapună şi fără ca, însumată, durata desfăşurării tuturor acestor activităţi să depăşească durata prevăzută de legislaţia muncii.

Lucrările ştiinţifice se pot elabora numai în domeniile şi specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.

În cazul lucrărilor ştiinţifice sau invenţiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împarte proporţional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulţi coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor.

Comisia pentru liberare condiţionată sesizată potrivit legii, în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoştinţă de acordarea caracterului ştiinţific, respectiv brevetarea invenţiei şi verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării ştiinţifice publicate, respectiv invenţiei brevetate.

O nouă solicitare privind elaborarea unei lucrări ştiinţifice sau invenţii se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare.

ATENŢIE! Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la data de 31 august 2016.

Până cel târziu la 31 august 2016, Guvernul adoptă procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate.

Ai nevoie de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here