Legea nr. 115/2012, care modifică legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator a intrat în vigoare ieri, 1 octombrie.

Potrivit actului normativ, persoanele fizice sau persoanele juridice (părţile) sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente pentru soluţionarea conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, dacă legea nu prevede altfel.

Conform modificărilor aduse, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată în cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, aflate sub sancţiunea nulităţii absolute.

De asemenea, notarul public şi instanţa de judecată vor verifica condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi vor emite un act autentic sau o hotărâre judecătorească, cu respectarea procedurilor legale.

Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea acestor condiţii, iar notarul public sau instanţa de judecată le vor putea aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

Mediatorul trebuie să respecte obligaţiile acestea şi în cazul în care, prin acordul de mediere, se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.

În actul normativ, se mai precizează că părţile pot solicita notarului public autentificarea înţelegerii lor şi pot cere instanţei judecătoreşti să dea o hotărâre care să valideze această înţelegere.

De asemenea, potrivit legii, dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public.

Potrivit noii legi, pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

a) continuarea căsătoriei;

b) partajul de bunuri comune;

c) exerciţiul drepturilor părinteşti;

d) stabilirea domiciliului copiilor;

e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;

f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

În acelaşi timp, legea mai spune că acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri ce consfinţeşte învoiala părţilor (hotărâre de expedient).

O altă prevedere cuprinsă în actul normativ face referire la faptul că avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.

Legea 115/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial 462 din 9 iulie 2012 şi poate fi citită aici.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here