Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 (M. Of. nr. 285 din 22 aprilie 2011) pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, a fost aprobată, recent, prin Legea nr. 32/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 181 din 21 martie a.c.

O.U.G. nr. 37/2011 a fost motivată în condiţiile trecerii la implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012; s-a realizat, prin acelaşi act normativ, corelarea cu legislaţia în materia instituţiilor emitente de monedă electronică şi cu termenul de autorizare a instituţiilor de plată; s-au redus termenele pentru depunerea la MFP a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale pentru furnizarea informaţiilor solicitate de Institutul European de Statistică – EUROSTAT şi Fondul Monetar Internaţional; a fost corelată legislaţia contabilă cu modificările la Legea societăţilor comerciale privind introducerea obligativităţii depunerii de către societăţile comerciale a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite începând cu exerciţiul financiar 2010, numai la unităţile teritoriale ale MFP.

S-a ţinut cont de necesitatea reducerii costurilor administrative cu organizarea şi conducerea contabilităţii pentru entităţile care îndeplinesc anumite criterii de mărime a unor indicatori; au fost separate prevederile referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de cele referitoare la semnarea situaţiilor financiare anuale; au făcute completările necesare la categoriile de entităţi cuprinse în definiţia persoanelor juridice de interes public, entităţi ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar;au fost completate prevederile referitoare la situaţia în care exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entităţi.

Folosim acest prilej pentru a reaminti că, prin Ordonanţa de urgenţă de anul trecut, au fost aduse simplificări la sistemul de contabilitate ţinut de firme care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Încadrarea în criteriile prevăzute se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Sistemul simplificat de contabilitate a vizat regulile de bază privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale, utilizând un plan de conturi simplificat, care cuprinde numai 50 de conturi, şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile comunitare în domeniu. Firmele beneficiare ale sistemului simplificat nu au mai fost obligate să întocmească situaţia privind fluxurile de numerar, situaţia privind modificarea capitalului şi notele explicative.
Prin ordonanţa de urgenţă s-a stabilit că, în cadrul acestor entităţi conducerea contabilităţii se poate efectua de un director financiar sau un expert contabil, dar şi de către absolvenţii de studii economice superioare pe bază contractuală.

În aplicarea ordonanţei de urgenţă, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2239 din 30 iunie 2011, publicat în Monitorul oficial nr. 522/2011, dat pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here