Legea nr. 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii va intra în vigoare la 14 ianuarie 2023.

Mai exact, a fost modificat articolul 34, alineatul (61) din Codul Muncii şi prevede că „În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă”.

Încălcarea acestei prevederi se amendează cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.

Iar legea Arhivelor prevede acum că în scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desfiinţaţi/dizolvaţi, de la înfiinţare şi până la desfiinţare sau radierea din registrul comerţului, după caz, precum şi informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii desfiinţaţi/dizolvaţi, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet;

b) pentru Arhivele Naţionale:

(i) ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet;

(ii) pentru documentele cu valoare practică deţinute de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pe pagina proprie de internet.

De asemenea, creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, depusă în format letric sau în format electronic, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

Certificatele, adeverinţele, copiile şi extrasele prevăzute se eliberează în format letric şi se predau, la sediul creatorilor sau deţinătorilor de documente, personal sau prin reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de curierat/poştale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de curierat/poştale este suportat de către solicitant.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here