Ordonanța Guvernului nr. 28/2013 publicată în Monitorul Oficial din data de 30 august 2013, a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2013 și reglementează trei aspecte legale diferite:

  • modificarea Codului de procedură fiscală, prin care se permite plata cu numerar la Direcțiile de specialitate ale primăriilor, a impozitului datorat de persoanele fizice pentru venituri din activități agricole;
  • modificarea Codului fiscal, din punctul de vedere al taxării inverse pentru TVA, aplicate la livrarea de energie electrică către un comerciant (cumpărător – revânzator), ocazie cu care se reglementează mai exact calitatea de comerciant ce beneficiază de taxare inversă;
  • modificarea Codului fiscal, cu privire la accizele nearmonizate, data plății accizei, extinderea categoriilor de produse accizabile.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole

Din punctul de vedere al plății impozitului pe venitul din activități agricole, amintim că pentru impozitele datorate de persoanele ce au calitatea de contribuabil, scadența impozitului este data de 25 octombrie, respectiv data de 15 decembrie, impozitul putând fi achitat în două tranșe egale.

Actul normativ recent adoptat permite persoanelor fizice să achite impozitul direct la Direcția de specialitate a unității administrativ teritoriale de unde domiciliază contribuabilii, când nu există o unitate ANAF în această localitate.

Pentru a se putea beneficia de această facilitate, trebuie să existe un acord/protocol semnat între ANAF și unitatea administrativ teritorială. 

Odată achitate aceste impozite, unitățile administrativ teritoriale vor centraliza încasările și le vor depune în cel mult 5 zile în contul deschis la Trezoreria statului.

În termen de 2 zile, Trezoreria statului va deconta aceste sume în conturile corespunzătoare bugetului de stat.

cf1
Sursa foto: Lege5.ro

Notă: impozitul pe venitul din activități agricole se achită către bugetul general consolidat şi nu se supune redistribuirii către bugetele locale.

Taxarea inversă pentru livrările de energie electrică

Din punctul de vedere al taxării inverse pentru livrările de energie electrică către un “comerciant persoană impozabilă”, actul normativ detaliază mai exact noțiunea de comerciant persoană impozabilă.

Potrivit recentelor modificări, un comerciant persoană impozabilă beneficiază de achiziții de energie electrică în regim de taxare inversă (fără plată TVA între furnizor și cumpărător), când această persoană impozabilă deține licența de operator cu energie electrică.

Condiția aplicării taxării inverse este ca energia electrică să fie destinată revânzării, iar consumul propriu al operatorului economic este neglijabil. Prin consum propriu se înțelege consumul de maxim 1% din energia electrică achiziționată în perioada ianuarie – noiembrie a fiecărui an calendaristic.

» Modificări: În dreapta puteţi vedea art. 160 alineatul (2), litera e) din noua formă a Codului fiscal.

(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

cf2

Este considerat de asemenea comerciant, orice persoană ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • deține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de ANRDE;
 • activitatea sa principală o constituie revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu este neglijabil.

Persoana ce îndeplinește aceste condiții va depune până pe data de 10 decembrie o declarație la ANAF cu privire la consumul propriu. ANAF va centraliza toate aceste declarații și le va publica pe site până pe data de 31 decembrie.

Aplicarea acestei prevederi în anul 2013 se efectuează cu aplicarea măsurii de taxare inversă, în condiţiile în care cumpărătorul transmite vânzătorului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că este un comparator – revânzator de energie electrică, iar consumul propriu este neglijabil.

Consumul propriu se consideră neglijabil când acesta nu depășește 1% din cumpărările de energie din perioada ianuarie – iulie 2013.

Accizele nearmonizate

Din punctul de vedere al accizei, pentru produsele supuse accizelor nearmonizate ce au intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2013, legiuitorul clarifică o serie de aspecte foarte importante, dintre care amintim cine are calitate de plătitor de acciză și data la care se datorează plata accizei. 

Este reglementată și situația când o persoană fizică plătește acciza în nume propriu, atunci când efectuează achiziții intracomunitare sau importuri.

În afara produselor deja cunoscute, supuse accizelor nearmonizate (cafea, bere, băuturi fermentate, blănuri naturale, bijuterii, iahturi, arme de vânătoare, cartușe cu glonț etc.), legiuitorul a extins lista produselor accizabile cu un nou produs, respectiv motoare pentru iahturi și bărci, cu o capacitate de peste 100 CP.

» Modificări: În dreapta puteţi vedea art. 207 , litera l) introdusă în noua formă a Codului fiscal.

cf3

Cine datorează acciza?

Sunt plătitori de acciză operatorii economici (societăți comerciale sau persoane ce desfășoară activități independente) când produc, achiziționează din comunitate sau importă cafea, bijuterii, blănuri naturale, iahturi și alte nave, autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi, arme de vânătoare și arme de uz personal, precum și cartușe cu glonț.

Sunt, de asemenea, plătitori de acciză persoanele fizice care achiziționează din teritoriul comunitar sau importă iahturi și alte nave, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3000 cm cubi și motoare cu o capacitate de peste 100 CP destinate navelor și ambarcațiunilor.

Notă: acestea sunt supuse înmatriculării și probabil este singura modalitate de a obliga persoanele fizice la plata accizei.

Când intervine exigibilitatea accizei?

Exigibilitatea accizei nu urmează aceeași regulă generală, ci va ține cont de natura produsului și proveniența acestuia, astfel:

 • pentru achiziții intracomunitare de cafea, bijuterii, blănuri naturale, iahturi și alte nave, autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi, arme de vânătoare și arme de uz personal, precum și cartușe cu glonț, exigibilitatea are loc la data recepționării acestor produse;

Pentru acestea, plata accizei se face până pe data de 25 a lunii următoare.

 • pentru aceleași produse provenite din import, exigibilitatea accizei are loc la data punerii în liberă circulație. Plata accizei în acest caz se va efectua la data formalităților de import.
 • pentru bere și băuturi fermentate, exigibilitatea intervine la „eliberarea în consum”, conform prevederilor generale privind accizele.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 211, iar în dreapta forma nouă.

cf4
Pentru persoanele fizice ce efectuează achiziții intracomunitare sau importuri de  iahturi și alte nave, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3000 cm cubi și motoare cu o capacitate de peste 100 CP destinate navelor și ambarcațiunilor, exigibilitatea accizei intervine la punerea în liberă circulație a produselor, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România. 

Aceste persoane vor putea înmatricula autoturismele dacă prezintă un certificat care atesta plata accizelor, eliberat de ANAF.

Din punctul de vedere al declarației de acciză, atât operatorii economici cât și persoanele fizice ce efectuează achiziții intracomunitare de produse în sfera accizei, vor depune o declarație cu acciza datorată bugetului, numai atunci când se datorează accize

Reținem astfel o modificare foarte importantă pentru operatorii economici, ce aveau obligația de a declara acciza și cu valoarea „zero” în lunile când nu datorau plata acesteia. 

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here