Începând de la 1 iunie au intrat în vigoare o nouă serie de modificări aduse la Codul fiscal prin Legea nr. 168/2013, modificări care vizează, printre altele, şi microîntreprinderile. Legea nr. 168/2013 aprobă OUG nr. 8/2013, actul normativ care a adus primele schimbări în acest an asupra Codului fiscal, însă reglementează completări cu referire la următoarele aspecte:

A. Ce înseamnă o microîntreprindere?

Noul act aduce completări în ceea ce priveşte regimul microîntreprinderilor, în sensul în care, pentru a fi considerată microîntreprindere, societatea trebuie să respecte pe lângă condiţiile anterioare şi următoarea regulă – să nu se afle în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.

Modificări: În imaginea de mai jos se poate observa noua literă e), introdusă prin Legea 168/2013 la articolul 1121 din Codul fiscal. Funcţionalităţile prezentate în imagine sunt disponibile în Lege5.

microintreprinderi1

Condiţiile care stau la baza numirii unei microîntreprinderi sunt reglementate prin art. 1121 şi sunt următoarele:

  • realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal;
  • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
  • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

La acestea se adaugă, de la 1 iunie 2013, condiţia specificată mai sus.

cf1Sursa foto: Lege5.ro

B. Persoanele-juridice care pot opta pentru plata impozitului pe profit

Sunt incluse noi prevederi şi în ceea ce priveşte plata impozitului. Astfel, poate fi scutită de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţi:

  • în domeniul bancar;
  • în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
  • în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

O altă excepţie de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor,  în condiţiile art. 1122, alin. (4), o constituie persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

Aceasta poate opta să fie plătitoare de impozit pe profit.

Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.

În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică devine microîntreprindere, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.

Modificări:  În imaginea de mai jos se pot observa noile alineate 41) şi 42), introduse prin Legea 168/2013 după alineatul (4) la articolul 1122 din Codul fiscal.

microintreprinderi2Consultă Legea nr. 168/2013 integral şi vezi care sunt toate modificările aduse asupra Codului fiscal!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here