În şedinţa Camerei Deputaţilor susţinute ieri, 14 mai 2013, a fost adoptat un proiect de lege  prin care se aduc noi modificări asupra prevederilor din Codul fiscal. Actul normativ dezbătut de deputaţi aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare.

OG nr. 8/2013 a apărut, la începutul acestui an, în Monitorul Oficial nr. 54/2013 din 23 ianuarie, însă pentru republicarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, cu schimbările introduse de acest act, era necesară aprobarea prin lege a ordonanţei.

og8.2013
Sursa foto: Lege5.ro

După mai bine de trei luni, în cadrul şedinţei de ieri a fost primit raportul de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, iar proiectul de lege privind aprobarea OG nr. 8/2013 a fost adoptat cu 220 de voturi „pentru”, 83 „împotriva” şi 7 abţineri. Însă acesta vine cu alte modificări şi completări faţă de forma iniţială, modificări ce afectează direct reglementările din Codul fiscal.

Consultă forma dată spre promulgare a Legii privind aprobarea OG nr. 8/2013!

* Care sunt principalele modificări aduse legislaţiei fiscale ?

Codul de procedură fiscală

Impozitul pe profit:

  • se majorează deducerea suplimentară, la calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, de la 20% la 50%.
  • se limitează deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, la nivelul de 1.500 lei/lună (respectiv 18.000lei/an) cu sectoare exceptate, de exemplu:

– vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;

– vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de catre şcolile de şoferi.

  • se introduc prevederi referitoare la consolidarea profiturilor şi pierderilor sediilor permanente din România aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine,

Impozitul pe venit:

  • a fost extinsă impozitarea indemnizaţiei primite de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre de guvern pentru personalul din instituţiile publice la nivelul tuturor angajaţilor rezidenţi. Se menţine tratamentului fiscal aplicabil în sensul neimpozitării sumelor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Impozitarea indemnizaţiei nu se aplică în cazul de persoanelor fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege şi obţin venituri din salarii.
  • a fost revizuit sistemul de impozitare a veniturilor din activităţi agricole prin aplicarea următoarelor reguli:

– se extinde sfera veniturilor impozabile prin includerea celor din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, cota de impozit aplicabilă fiind de 16%.

– determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole se efectuează în principal pe baza normelor anuale de venit, care începând cu anul 2014 urmează să fie propuse de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Pentru anul 2013 declaraţia se depune până pe data de 25 iunie 2013 inclusiv.

– normele de venit pe unităţi fizice pentru anul 2013 au fost revizuite (hectare cultivate, capete de animale crescute şi valorificate) asigurându-se o reducere semnificativă a sarcinii fiscale individuale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

A fost instituit sistemul obligatoriu de plata a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent au cifra de afaceri mai mică de 65.000 de euro.

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor:

S-a intodus o cotă majorată de impozit, respectiv de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara României, dividende, dobanzi, comisioane, redevenţe şi din exercitarea unei profesii libere plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

TVA:

A fost extinsă aplicapilitatea taxării inverse pentru cereale până la data de 31 mai 2014.

Accize:

  • a crescut nivelul accizelor pentru bere de la 0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato. Pentru berea realizată de micii producători de bere, acciza creşte de la 0,43 euro/hl/grad Plato la 0,473 euro/hl/grad Plato.
  • a fost devansat cu trei luni calendarul de creştere a nivelului accizei totale la ţigarete la 1 aprilie 2013.
  • în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale din domeniul alcoolului, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 20.000 lei şi 100.000 lei utilizarea alcoolului etilic scutit de la plata accizelor pentru obţinerea băuturilor alcoolice.
  • au fost corelate nivelurile de accize pentru bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vin, cu conţinutul de alcool şi procesul de producţie. Astfel, pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30%, se va percepe o acciză suplimentară de 10 euro/hl de produs. În acelaşi timp, pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50% se va percepe o acciză suplimentară de 25 euro/hl de produs.
  • explicitarea, la nivel de Cod fiscal, a situaţiilor în care distrugerea sau pierderea de produse accizabile nu reprezintă eliberare pentru consum în vederea creării unui cadru legal simplificat.
  • acordarea statutului de mic producător de bere independent în funcţie de producţia efectiv realizată şi nu în funcţie de capacitatea nominală de producţie.
  • stabilirea unui nivel maxim al garanţiilor în funcţie de grupa de produse accizabile pentru antrepozitarii fiscali.
  • stabilirea excepţiilor în care produsele accizabile se pot comercializa la preţuri mai mici decât cele rezultate din însumarea costurilor de producţie, cheltuieli de distribuţie, profit etc.

Contribuţii sociale obligatorii:

  • au fost incluse în baza de calcul a contribuţiilor sociale, indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre de guvern pentru personalul din instituţiile publice, la nivelul tuturor angajaţilor;
  • a fost reglementată obligativitatea depunerii declaraţiei (D112) şi a plăţii contribuţilor sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale;
  • au fost incluse în baza de impozitare toate veniturile din activităţi agricole în corelare cu impozitul pe venit asigurându-se scutirea de impozitare a veniturilor necesare subzistenţei.

Impozite şi taxe locale:

  • s-au stabilit condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale pot aplica prevederile alin. 1 din Ordonanţa Guvernului 1/2013, respectiv să nu aibă  înregistrate în evidenţele fiscale locale, la data de 31 decembrie 2012, arierate;
  • autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri conform OG nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordonanţă, adoptă în regim de urgenţă noi hotărâri stabilind că începând cu 1 februarie nivelurile impozitelor şi taxelor locale sunt cele din HG nr.1309/2012;
  • s-a acordat posibilitatea persoanelor fizice care au achitat deja impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate, să beneficieze de bonificaţia prevăzută de lege şi adoptată prin hotărâre a consiliului local pentru anul 2013.

Codul de procedură fiscală

  • a fost stabilită regula specială de estimare a contribuţiei de asigurări sociale în cazul contribuabililor care au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii şi nu au depus această declaraţie (estimarea pe baza venitului minim reglementat la art. 29622 din Codul fiscal, respectiv de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat);
  • s-a reglementat un termen special (de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate) în ceea ce priveşte durata efectuării verificării situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice investigate fiscal datorită constatării unor necorelări semnificative între veniturile declarate şi acumulările patrimoniale;
  • s-au instituit reguli care să excepteze de la stingere creanţele fiscale pentru care este suspendată executarea silită prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară.

Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 poate fi consultata integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here