21 Februarie, 2018

Modificările fiscale privind arendarea care se aplică de la 1 ianuarie

Semnalăm aici principalele elemente de noutate în materia arendării care se vor aplica, începând cu 1 ianuarie 2014, prin modificările aduse la Codul fiscal de Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 (publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013).

Potrivit Notei de fundamentare, promovarea ordonanţei de urgenţă a fost determinată de necesitatea sprijinirii contribuabililor care obţin venituri din arendă în sensul eliminării riscului privind neîndeplinirea obligaţiilor anuale de declarare a venitului realizat. De asemenea, s-a avut în vedere evitarea situaţiilor în care determinarea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice sub formă de arendă se efectuează prin utilizarea preţului mediu, iar preţul de piaţă diferă substanţial de preţul mediu deja stabilit înainte de începerea anului fiscal pentru care se aplică.

Situaţia actuală

În prezent, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal.

Potrivit prevederilor actuale din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilii optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, aceştia sunt obligaţi să precizeze în scris acest lucru în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasă este aplicabilă pentru toate veniturile realizate în baza contractului/raportului juridic respectiv.

În prezent, atât contribuabilii care realizează  venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, cât şi contribuabilii care realizează venituri din arendă pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În prezent, în cazul contribuabililor care sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

Schimbări în Codul fiscal de la 1 ianuarie

- Potrivit noilor prevederi, în cazul în care arenda se exprimă în natură, iar  preţurile medii ale produselor agricole se modifică în cursul anului fiscal de realizare a venitului, evaluarea în lei a acestor venituri se face pe baza noilor preţuri care se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

- Se abrogă prevederile referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.

- Sunt aduse precizări tehnice privind posibilitatea contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal de a opta pentru determina venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, altele decât veniturile din arendă.

- Apar clarificări privind deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX2, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

- Se elimină prevederile referitoare la plăţile anticipate în cazul veniturilor din arendă, întrucât au fost abrogate prevederile referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.

- Au fost introduse dispoziţii tranzitorii privind veniturile din arendare realizate în anul 2013, pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuată în sistem real, în sensul că obligaţiile fiscale sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare la data realizării acestora.

Completări şi modificări pe text în Codul fiscal

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

Potrivit art. 62 alin. (22), în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale MADR, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

Completările aduse aici prevăd:

- în cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (22), au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de mai sus noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
- se abrogă precizarea potrivit căreia în cazul în care optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, contribuabilii sunt obligaţi să precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasă este aplicabilă pentru toate veniturile realizate în baza contractului/raportului juridic respectiv.  
- prin excepţie, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

CF_mod_arenda_art62» Captură foto Lege5 Online: Modificările la art. 62 din Codul fiscal care se vor aplica de la 01.01.2014 (în stânga – prevederile actuale, în dreapta – prevederile viitoare). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

Completările aduse aici precizează că din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contribuţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX2 datorate pentru anul fiscal.

Stabilirea venitului net anual impozabil

Modificările aduse se referă la pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole – la care, de la 1 ianuarie, se adaugă şi cele din silvicultură şi piscicultură – şi care se reportează şi se compensează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii cinci ani fiscali.

Stabilirea plăţilor anticipate de impozit la contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, şi care sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Modificările ce se introduc de la 1 ianuarie prevăd că plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere.

Notă: Toate modificările aduse de OUG nr. 102/2013 pot fi consultate integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    constantin
    decembrie 17 2013

    ce se intampla cu pomi care nu au avut rod si ni sa calculat norma de venit de unde sa platim impozit daca nu a fost nici o productie este corect sa platesti pentru ceia ce nu sa realizat

Scrie un comentariu