În Monitorul Oficial nr. 627, de vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Printre principalele modificări menţionăm modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei de impozit pe profit (cod 101), posibilitatea contribuabililor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34, alin. (4) şi (5), de a opta, începând cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate anual, acordarea pentru micii contribuabili a dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 şi plata trimestrială a impozitelor şi contribuţiilor aferente, precum şi modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei recapitulative 390 VIES, de la 15 la 25 inclusiv a lunii următoare. Au fost introduse Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie, Art. 421, iar la Titlul VII, a fost introdus Capitolul VI – Contravenţii şi sancţiuni.

Cu toate că art. 4 – “Modificarea şi completarea Codului fiscal“ – din Codul fiscal prevede următoarele:

„Art. 4. – (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.”, unele modificări aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 vor intra în vigoare înainte de 1 ianuarie 2012.

De aceea, considerăm necesar să facem distincţia între aceste date. În tabelul de mai jos prezentăm forma actuală a articolelor din Codul fiscal şi forma viitoare, împreună cu data de intrare în vigoare a acesteia.

Detalii aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here