Astăzi au intrat în vigoare modificările aduse la Statutul deputaţilor şi senatorilor. Prevederile Legii nr. 219/2013 vin cu mai multe modificări şi completări la Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, iar în continuare vă vom prezenta câteva dintre schimbări.
În principal, punctele importante care au fost atinse sunt încetarea mandatului, incompatibilităţile, interdicţiile, imunitatea şi diverse drepturi.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI

Au fost introduse prevederi detaliate cu privire la încetarea mandatului unui deputat/senator pe motiv de incompatibilitate. Astfel, aceasta are loc:
• la data menţionată în cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate;
• la data adoptării unei hotărâri a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, prin care se constată starea de incompatibilitate;
• la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se respinge contestaţia la raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea;
• la expirarea termenului prevăzut în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, de la data luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanţa de contencios administrativ.
» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (2) al art. 7, iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)
ART7
Sursa foto: Lege5 Online

Parlamentarii nu vor putea fi în acelaşi timp şi membri ai Parlamentului European, pe lângă interdicţia deja existentă de a nu exercita nicio funcţie publică de autoritate.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (2) al art. 14, iar în dreapta forma nouă.
ART14

De asemenea, se introduce în textul legii faptul că, în cazul incompatibilităţii unui deputat sau senator, comisia competentă va cere un punct de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, care trebuie să dea un răspuns în cel mult cinci zile.
Interdicţia publicitară. O nouă prevedere introdusă arată că “este interzisă folosirea numelui însoţit de calitatea de deputat sau de senator în orice acţiune publicitară privitoare la orice societate comercială, financiară ori industrială sau altele asemenea cu scop lucrativ”.
Infracţiunea flagrantă. Printre modificări se numără şi abrogarea alineatului referitor la faptul că în cazul unei infracţiuni flagrante deputaţii şi senatorii pot fi reţinuţi şi percheziţionaţi.
Sancţionarea pentru absenţe. Dacă înainte parlamentarii erau sancţionaţi după ce lipseau de la cinci şedinţe ale Camerei sau de la trei şedinţe ale comisiei permanente din care făceau parte, acum ei vor fi sancţionaţi pentru neparticiparea la cel puţin o activitate parlamentară. Consecinţa va fi reţinerea a 1% din indemnizaţia lunară brută.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatelor (1) şi (2) ale art. 30, iar în dreapta forma nouă a alin. (2). Alin. (1) a fost abrogat.
ART30

Posibilitatea măririi sumei forfetare. Pentru a-şi exercita mandatul în circumscripţiile electorale, deputaţii şi senatorii vor primi lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi al Senatului. Dacă până acum această sumă era fixă (o indemnizaţie şi jumătate brută), de-acum există posibilitatea ca aceasta să fie mărită, în funcţie de resursele bugetare.
» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (1) al art. 38, iar în dreapta forma nouă a acestuia.
ART38
Au fost făcute modificări şi în ceea ce priveşte diurna de deplasare şi cheltuielile de cazare, după cum urmează:
(» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatelor (1), (2) şi (3) ale art. 40, iar în dreapta forma nouă a acestora.)
ART40
Totodată, au fost reduse gratuităţile de transport pe care parlamentarii le au. De la “transport intern gratuit pe liniile aeriene interne, auto, fluviale şi pe calea ferată” s-a trecut la “transport gratuit intern pe calea ferată, cu orice categorie de trenuri de călători”. Iar maşinile de serviciu vor deveni opţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here