Legea nr. 32/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 271 din 01.04.2020

 Actul normativ  modifică ușor codul fiscal în sensul că definește noțiunea fiscală de unitate de cult, respectiv modifică condițiile prin care  o entitate – unitate de cult se poate înscrie în Registrul beneficiarilor de sponsorizări pentru care se acordă facilități fiscale de către plătitorii de impozit pe profit.

Această nouă modificare este aplicabilă doar pentru plătitorii de impozit pe profit și nu pentru microîntreprinderi. Desigur, în momentul în care o entitate este înscrisă în acest registru și microîntreprinderile beneficiază de facilitatea sponsorizării.

Potrivit Legii, este unitate de cult unitate cu personalitate juridică, parte componentă a structurii organizatorice locale a unui cult religios, potrivit legii şi statutelor/codurilor canonice proprii, care obţine venituri şi conduce contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

În măsura în care o unitate de cult nu este supusă reglementărilor prinvind impozitul pe profit, veniturile obţinute sunt utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţii de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult, etc.

Pentru ca o entitate fără scop patrimonial sau o unitate de cult să se poată înscrie în registrul cu beneficiarii de sponsorizări trebuie să îndeplinească următoarele 5 condiții la data depunerii cererii de înscriere în registru:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here