Legea nr. 222 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului este  în vigoare în data de 23 iulie 2023.

Din punct de vedere normativ legea aduce o obligație suplimentară din punct de vedere fiscal și amplele proceduri privind activități transfrontaliere din perspectiva fuziunii sau divizării unei societăți.

Din punct de vedere fiscal se reglementează situația că radierea de la Registrul Comerțului a unei societăți se poate realiza în momentul în care se prezintă dovada plății impozitului pe venitului de lichidare a unei societăți.

Amintim faptul că actualele prevederi de la art. 94 din Codul fiscal stabilesc că sumele ce se cuvin participanților la societate rezultate în urma unei lichidării a societății ce exced capitalului social reprezintă un câștig din lichidarea societății, iar când participanții la societate sunt persoane fizice acesta se impozitează cu obligația plății impozitului pe venitul din lichidarea societății.

La data prezentei analize, impozitul este în procent de 10%, se reține prin stopaj la sursă, se declară prin declarația – Formular 100 depusă până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a reținut impozitul, impozitul trebuie plătit tot până la această dată, iar ulterior se declară prin declarația – Formular 205, dacă persoanele fizice sunt rezidente în România.

Aici trebuie extinsă analiza când participanții sunt persoane fizice nerezidente.

Din punctul de vedere al succesiunii transfrontaliere avem ample reglementări privind:

  • fuziunea transfrontalieră;
  • transformarea transfrontalieră;
  • divizarea transfrontalieră.

Aceste reglementări sunt în principal de natură juridică și trebuie analizate punctual în situații concrete.

Actul normativ stabilește prin reglementare exhaustivă etapele, efectele și cauzele de nulitate a acestor proceduri.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here