Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul  coronavirus, a fost publicată astăzi în Monitorul oficial.

Astfel, legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se modifică și se completează.

La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate referitoare la părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere copii sau persoane adultă încadrată în grad de handicap.

Altă modificare presupune ca zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Aceste prevederi nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

Acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului pentru arangajații din:

 • unitățile sistemului energetic național;
 • din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu;
 • din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii
  publice, din transporturile pe căile ferate;
 • din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum
  și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură
  și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și
  echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din
  cadrul unităților farmaceutice.

Începând de astăzi, 21 martie, când intră în vigoare Ordonanța de urgență nr. 30/2020 și în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică.

Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale vor a afișa la sediul instituțiilor și pe web site-ul propriu informațiile necesare privind posibilitatea și procedura solicitării beneficiilor de asistență socială prin poșta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 30/2020

www.lege5.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here