18 Februarie, 2018

Modificări şi completări la Legea Educaţiei Naţionale

Guvernul a aprobat miercuri, 30 mai 2012, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale, principalele modificări propuse de ministerul de resort vizând adecvarea cadrului legislativ “la o serie de realităţi care nu au fost luate în calcul în momentul adoptării actului normativ prin asumarea răspunderii”, potrivit AGERPRES.

Proiectul de act normativ prevede că formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti.

Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică.

Potrivit MECTS, un alt efect benefic este posibilitatea funcţionării claselor sub efectivul minim – în situaţii temeinic motivate – în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.

Pe de altă parte, demersul legislativ permite, conform MECTS, asigurarea încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii acestuia de la o unitate de învăţământ la alta, precum şi dintr-o localitate în alta, pe tot parcursul anului şcolar.

Informaţii despre învăţământul superior

Deşi Legea Educaţiei Naţionale a intrat în vigoare din februarie 2011, procedurile subsecvente nu au fost elaborate în vederea pregătirii noului an universitar, fapt care ar fi putut genera efecte perturbatoare în sistem. Pentru evitarea acestora, MECTS a luat o serie de măsuri care permit organizarea şcolilor doctorale, respectiv menţinerea şi îndeplinirea standardelor de autorizare provizorie/acreditare în învăţământul superior.

În acest sens, până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

În acelaşi timp, pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre de Guvern şi se repartizează instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin ordin al ministrului Educaţiei. Şcolile doctorale vor primi din partea IOSUD granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de Senatul universităţii.

Sursă: AGERPRES

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu