Mai jos găsiţi modificări recente privind termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

Reglementarea dată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 a fost, recent, modificată prin ordinul aceleiaşi autorităţi nr. 117/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 92/2016.

Termen normal. Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

Termene mai scurte. În noua formulare, nu mai apare precizarea potrivit căreia pentru serviciile prestate de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, directorii acestora pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexa la ordin, cu precizarea că şi lista a fost inlocuită.

În ce priveşte termenele mai scurte decât cele prevăzute în anexa la ordin – lista fiind, de asemenea, una nouă – în actuala formulare se prevede că directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a preşedintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

Termene şi tarife în regim de urgenţă. Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgenţă se poate face oricând în acest termen.

Dosar incomplet. A fost scoasă din text prevederea potrivit căreia, în situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Ce servicii asigură Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Pe grupe de servicii, Lista anexă la ordin prezintă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

O primă categorie constă în avize, recepţii şi furnizare date:

  •  avize şi recepţii
  •  furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

O a doua categorie se referă la servicii de cadastru şi publicitate imobiliară:

  • prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale
  • dezmembrare/Comasare
  • intabulare sau înscriere provizorie
  • notare
  • rectificare
  • actualizare informaţii tehnice
  • consultare/informare.

IMPORTANT. În ce priveşte această utimă grupă de servicii – consultare/informare –, Agenţia oferă on-line extrase de carte finciară pentru informare, precum şi copii după documente de arhivă.

Pentru schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice ssau emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură, termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către ANCPI şi unităţile sale subordonate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here