Parlamentarii propun mai multe modificări ale noului Cod fiscal, care nu a reuşit, susţin ei, să anuleze inadvertenţele şi inechităţile din domeniul taxelor şi impozitelor. Contribuabilii au sesizat că “sunt probleme flagrante ce ţin de modul de calcul a obligaţiilor faţă de bugetele locale “, astfel că iniţiatorii propun schimbarea legislaţiei.

Prima modificare se referă la taxele şi impozitele pe teren, unde se propune renunţarea la considerarea terenului arabil din jurul construcţiilor până la suprafaţa de 400 de metri pătraţi ca fiind teren cu construcţii. Se argumentează că atât în zonele rurale, cât şi în cele urbane, multe case de mici dimensiuni vor să îşi facă pe acea suprafaţă grădină familială, să o utilizeze în scop agricol, pentru consumul propriu, dar impozitarea lor ca teren de construcţii înseamnă dublu sau triplu pentru contribuabili, marea majoritate pensionari cu venituri mici.

Art. 465, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“În cazul terenurilor amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenurilor, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel.”

În privinţa taxelor şi impozitelor pe clădiri se propune reducerea birocraţiei în cuantumul taxelor datorate, pentru că „oamenii sunt puşi pe drumuri la diferite instituţii pentru informaţii pe care organele fiscale le au deja în posesie sau sunt mai uşor de obţinut, ca de la autoritate la autoritate”. Tot  în acest domeniu, se modifică prevederea conform căreia o scutire prin lege sau o facilitate decisă de consiliul local este pusă în practică abia în anul calendaristic următor.

Iniţiatorii vor şi reducerea cotei TVA aplicată asura bazei de impozitare pentru prestare de servicii publice, cu alte cuvinte reducerea facturilor cu utilităţile.

Art. 291. La alineatul (2), după litera g) se introduc cinci noi litere, lit. h) – l), cu următorul cuprins:

“ h) serviciile de canalizare;

i) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

j) livrarea de electricitate;

k) livrarea de gaze naturale;

l) serviciul public de salubrizare a localităţilor.“

Parlamentarii mai propun unele schimbări în privinţa finanţării private a organizaţiilor neguvernamentale, dar şi a lăcaşelor de cult, a asistenţei sociale şi pentru acordarea burselor private, din destinaţiile sumelor de 2% din impozit.

Iniţiativa legislativă a fost înregistrată la Senat, în dezbatere public, Senatul fiind prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here