OUG nr. 53 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0615 din 22 iunie 2021. Actul normativ extinde perioada de timp pentru care se pot utiliza sume de bani din Fondul de garantare a creanțelor salariale.

Modificările sunt punctuale în sensul că suma totală suportată din Fondul de garantare este de maxim cinci salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. Anterior se putea solicita pentru patru salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Notă: salariul mediu brut pe economie este cel comunicat de INS în luna deschiderii procedurii insolvenței.

Se redefinește noțiunea de creanță salarială ca reprezentând drepturi salariale și alte drepturi bănești generate de contractul individual de muncă pentru care nu a intervenit termenul de prescripție și se suportă pentru o perioadă de cinci luni consecutive.

Notă: angajatorul eligibil poate depune mai multe cereri pentru accesarea sumelor din Fondul de garantare a creanțelor salariale cu condiția ca cererea să fie depusă pentru o perioadă mai mică de cinci luni.

Studiu de caz. Cum poate beneficia un angajator de drept privat de accesarea unor sume de bani din Fondul de garantare a creanțelor salariale?

La data prezentei analize, finanțarea Fondului de garantare a creanțelor salariale reprezintă 12% din contribuția asiguratorie pentru muncă plătită de angajatori pentru salariați având procentul de 2,25% din salariul brut realizat.

Cadrul normativ de utilizare a Fondului de garantare a creanțelor salariale este dat de Legea nr. 200/2006 privind Fondul de garantare a creanțelor salariale, iar normele de aplicare pentru această lege sunt adoptate prin HG nr. 1850/2006. Gestionarea Fondului de garantare se realizează de către ANOFM.

Un angajator, societate de drept privat, poate să solicite decontarea unor sume pentru plata obligațiilor salariale restante doar dacă se deschide procedura insolvenței.

Are dreptul să semneze cererea de solicitare a sumelor reprezentând creanțele salariale administratorul societății sau lichidatorul societății aflate în stare de insolvență.

Formatul cererii este unul tipizat adoptat prin HG nr. 1850/2006, iar anexat la cerere se vor depune multiple documente justificative, cum ar fi hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței, situația creanțelor salariale datorate salariaților, copii de pe ștatele de plată, copii de pe contractele individuale de muncă, copii ale pontajelor ce atestă timpul lucrat, etc.

ANOFM are obligația să soluționeze cererea în termen de 45 de zile.

Cererea poate fi depusă la o perioadă de până la cinci luni și se poate solicita maxim cinci salarii brute pentru fiecare salariat, salariul brut comunicat de INS valabil în luna deschiderii procedurii insolvenței.

În situația în care angajatorul închide cu succes procedura insolvenței și continuă activitatea, acesta trebuie să restituie Fondului de garantare sumele utilizate. La aceste sume se adaugă dobândă egală cu rata dobânzii de referință a BNR pentru sumele suportate în plus din Fondul de garantare față de plățile plătite de aceștia la Fondul de garantare (12% din CAM).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here