Guvernul a modificat programul de acordare a tichetelor sociale prin OUG 174 din 2020, în vigoare de de la data de 16 octombrie 2020. Lista beneficiarilor a fost extinsă:

  • persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin Case teritoriale de pensii.

În cazul în care aceste persoane beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, se arată în noua formă a articolului 3, alineatul (2), litera a) din OUG 115/2020, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2020.

  • persoanele, familiile fără adăpost, inclusiv cele care au fost evacuate, şi familiile cu copii, fără domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru beneficiarii Schemei naţionale de sprijin pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără adăpost a rămas neschimbată, de 180 de lei pe lună.

Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru mase calde poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului adoptată cu cel puțin 90 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise.

Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate beneficiarilor.

Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde reprezintă venit neimpozabil.

Tichetul social pe suport electronic pentru mese calde are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii. Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistență socială, sau unitățile afiliate unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali nedeplasabili au obligația de a asigura serviciul de transport al mesei calde la domiciliul acestuia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here