Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor va intra în vigoare la 12 ianuarie 2023. Aceasta prevede că la solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deşeu, prin intermediul laboratorului de referinţă sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deşeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.

Faptele comise în mod repetat de aceeaşi persoană, care, analizate împreună, relevă o cantitate totală de deşeuri sau un impact cumulat asupra mediului, vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ce nu poate fi neglijată/neglijat, se pedepsesc potrivit alin. (1), deşi acestea, săvârşite în mod separat, nu sunt considerate infracţiuni în înţelesul alineatului respectiv.

Pentru a evalua în ce măsură cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată, în sensul prevederilor  alin. (1), vor fi avute în considerare următoarele:

a) numărul de obiecte considerate deşeuri şi vizate de actul de conduită ilicit;

b) cantitatea sau volumul deşeurilor vizate de actul de conduită ilicit;

c) determină un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar şi într-o proporţie mică, a calităţii apei, solului sau subsolului din aria vizată de actul de conduită ilicit;

d) este îndeplinită condiţia de cantitate ce nu poate fi neglijată sau de impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat atunci când pentru înlăturarea efectului actului de conduită ilicit este necesar un efort ce implică un cost de orice natură.

Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil. Transportul/Transferul deşeurilor introduse pe teritoriul naţional se va face numai pe rute generice prestabilite prin dispoziţii ale administraţiei publice centrale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here