Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale a fost publicată în Monitorul Oficial.

Legea 200/2006 prevede la art. 2 că „Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței și față de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență”

Noua prevedere: “Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență.”

Astfel schimbarea se referă la eliminarea documentului ce atestă că a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare.

Astfel, potrivit modificărilor, va fi suficient să fie depusă o cerere de plată a creanțelor salariale și o copie după hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței.

În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii. Dacă nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni de executare silită.

Cererile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006  depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.    

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here