OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 0197 din 26 februarie 2021, În acest material vom sublinia  modificările privind legea contabilității.

 • Una din modificări se referă la societățile străine ce au locul conducerii efective în România. Acestea au obligația să conducă contabilitate conform Legii contabilității din România. Astfel, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Unitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.”

 • Se extinde obligația inventarierii patrimoniului cu ocazia divizării sau transformării formei juridice a persoanelor ce au obligația ținerii contabilității. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1)Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul fuziunii, divizării ori transformării sau al lichidării și în alte situații prevăzute de lege.”

 • Se menționează în mod expres că situațiile financiare interimare respectiv raportările contabile se vor păstra 10 ani.

Art. II, pct. 14, 15, 16, 17, 18 introduc noi contravenţii pentru care se aplică amenzi:

 • Pentru neîntocmire și nesemnare în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor – amenzi între 2.000 și 3.000 de lei
 • Se prevăd amenzi diferite pentru nedepunerea în termenul legal:
  • pentru o întârziere între 1 și 15 zile lucrătoare – amendă între 300 și 1.000 de lei,
  • pentru o întârziere între 16 și 30 de zile lucrătoare – amendă între 1.000 și 3.000 de lei,
  • pentru o întârziere mai mare de 30 de zile lucrătoare.
  • amendă între 1.500 și 4.500 de lei;
 • Pentru nedepunerea deloc a situațiilor financiare interimare – amenzi între 2.000 și 5.000 de lei.
 • Pentru nerespectarea obligației de auditare a situațiilor financiare interimare – amenzi între 30.000 și 40.000 de lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here