Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se va face de la 1 ianuarie 2024. Termenul a fost prorogat cu un an prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023.

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare va fi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Scopul înfiinţării Agenţiei este de a promova obţinerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, şi de a asigura un marketing corespunzător acestor produse.

Agenţia exercită următoarele funcţii principale:

a)de autoritate de stat în domeniul calităţii şi marketingului produselor de calitate;

b)de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate;

c)de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de acesta.

În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Consiliul coordonator, denumit în continuare Consiliul, structură organizatorică la nivel naţional, fără personalitate juridică, în scopul armonizării strategiilor sectoriale în domeniul calităţii produselor, precum şi al stabilirii obiectivelor şi priorităţilor în domeniul certificării calităţii şi al marketingului produselor de calitate certificată. Consiliul este condus de 2 copreşedinţi, funcţii ocupate după cum urmează:

a)de secretarul de stat în funcţie cu atribuţii în domeniul politicilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b)de un reprezentant ales din cadrul asociaţiilor membre ale Consiliului.

Consiliul se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea unuia dintre copreşedinţi, pentru analizarea, dezbaterea şi stabilirea politicilor publice în domeniul produselor de calitate din România.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here