OpANAF nr. 1959/2015 aprobă modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate, precum și instrucțiunile de completare a acestora.

Aceste documente sunt:

 • Ordin de control;
 • Proces-verbal;
 • Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri;
 • Proces-verbal de sigilare/desigilare;
 • Invitaţie;
 • Notă explicativă.

Să analizăm câteva prevederi semnificative cu privire la aceste formulare.

Ordinul de control se întocmeşte în vederea desfăşurării unui control curent, operativ, inopinat sau tematic, în domeniul produselor accizabile. Acesta se semnează de către directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau de directorul executiv al direcţiei regionale vamale/şeful biroului vamal.

La începerea oricărei acţiuni de control în domeniul produselor accizabile, membrii echipei de control sunt obligaţi să prezinte persoanei controlate legitimaţia de control sau ordinul de control.

Procesul-verbal se întocmeşte de către lucrătorii vamali cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau controlului tematic în domeniul produselor accizabile.

Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului.

Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, precum şi de alte mijloace materiale de probă.

În procesul-verbal vor fi consemnate următoarele aspecte:

 • constatările în urma controlului, ce vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului;
 • se vor menţiona explicaţiile scrise solicitate reprezentantului contribuabilului sau altor persoane prezente la locul de desfăşurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului;
 • se vor înscrie prevederile legale încălcate, cu indicarea actului normativ încălcat, a articolului, alineatului, punctului, după caz;
 • se vor menţiona consecinţele fiscale/suma reprezentând accize cu care a fost prejudiciat bugetul de stat, prezentându-se metoda de estimare şi modalitatea de calcul al acestora;
 • se vor preciza măsurile dispuse contribuabilului, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse astfel în aplicare şi a termenului de realizare;
 • punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului faţă de constatările înscrise în procesul-verbal, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului.

Procesul-verbal de ridicare/ restituire de înscrisuri se completează de către lucrătorii vamali cu ocazia ridicării sau restituirii de documente şi înscrisuri.

Procesul-verbal de sigilare/desigilare se întocmeşte de către lucrătorii vamali, în următoarele situaţii:

 • când există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri ori produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege ori se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior;
 • există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea reţinerii acestora;
 • în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri;
 • în alte cazuri în care se impune sigilarea, conform legii.

Invitaţia reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către lucrătorii vamali, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea sau continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Prin formularul “Invitaţie” sunt solicitate registre, ocumente de afaceri şi orice alte înscrisuri.

Nota explicativă este documentul prin care lucrătorii vamali solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate, care  să  contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările ori pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări.  Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor.

În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de lucrătorii vamali se vor da în scris prin “notă explicativă”, iar în cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here