Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale este în vigoare de la 06 aprilie 2023.

Astfel, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă:

a) debitorul nu deţine în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii, caz în care eşalonarea la plată se acordă pe cel mult 6 luni şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare;

b) debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mică de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, caz în care eşalonarea la plată se acordă pe cel mult 6 luni şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare;

c) debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15), caz în care eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

De asemenea, în domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – clasică, OUG prevede excluderea din sfera eșalonării la plată a obligațiilor fiscale care reprezintă accize şi reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

Este prevăzută şi eliminarea plafonului pentru care  contribuabilul nu trebuie să constituie garanții (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice) dar şi eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată în cazul în care debitorul solicită modificarea eșalonării.

În domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – simplificată ordonanţa prevede:

 • eliminarea din sfera eșalonării la plată în formă simplificată a:
  • obligațiilor fiscale care reprezintă accize,
  • impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal,
  • taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc astfel cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.
 • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una în perioada de valabilitate a eșalonării la plată.
 • eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată.
  majorarea nivelului dobânzii pentru obligațiile eșalonate la plată de la 0,01% pentru fiecare zi (3,65% pe an) la 0,02% pentru fiecare zi (7,3% pe an).
 • eliminarea posibilității cumulării unei eșalonări la plată clasice cu o eșalonare la plată simplificată.

În domeniul restructurării obligațiilor bugetare actul normativ prevede reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here