În urma constatării neconstituționalității sintagmei “preexistent calității de asigurat”, dispozițiile art. 58 din Legea nr. 263/2010 vor fi interpretate în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, precum și a stagiilor de cotizare și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap dobândit ulterior dobândirii calității de asigurat, fără a fi însă afectat dreptul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat. 

Această din urmă categorie de persoane va continua, prin urmare, să beneficieze de dreptul prevăzut de dispozițiile art. 58 din Legea nr. 263/2010, în aceleași condiții în care s-a bucurat de acest drept înainte ca prezenta decizie să își producă efectele. 

Prin extrasul de mai sus, semnalăm astfel recenta Decizie nr. 632/2018 a CCR referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 26 noiembrie 2018. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 995 din 26 noiembrie 2018. 

Curtea de Apel Cluj a fost cea care a ridicat, din oficiu, într-un dosar, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Textul de lege criticat de Curtea de Apel Cluj

Dispozițiile apreciate ca fiind neconstituționale au următorul cuprins:

“Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcție de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, stagiul complet de cotizare.”. 

Motivarea criticii de neconstituționalitate

Vom relua mai jos câteva din argumentele invocate de Curtea de Apel Cluj, în motivarea excepției de neconstituționalitate, cu sublinieri care ne aparțin (E.S.)

– Dispozițiile criticate impun un tratament diferit al persoanelor cu handicap grav care realizează cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare, în funcție de data survenirii handicapului, respectiv dacă acesta este preexistent sau nu calității de asigurat. Or, deși Curtea Constituțională a decis, în jurisprudența sa, că “persoanele care au avut handicapul preexistent calității de asigurat se află într-o situație diferită de cea a persoanelor care au dobândit handicapul în timp ce erau încadrate în muncă, fapt ce justifică în mod rezonabil instituirea unui tratament juridic diferențiat“, se impune schimbarea acestei jurisprudențe, în considerarea unor argumente noi, care nu au fost avute în vedere de Curtea Constituțională.

– Astfel, situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat este numai aparent diferită față de cea a persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap ulterior dobândirii calității de asigurat, la nivel pur teoretic, în realitate însă situația acestora fiind absolut identică. Ceea ce a determinat legiuitorul să permită unei persoane cu handicap să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare este faptul obiectiv, indubitabil, că această persoană depune un efort considerabil mai mare decât o persoană fără handicap, pentru efectuarea aceluiași tip de muncă. Or, în lumina art. 41 și art. 50 din Constituție, prin această soluție, cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a împăcat cele două deziderate constituționale: pe cel care consacră dreptul persoanelor cu handicap de a participa efectiv la viața comunității cu cel privind dreptul salariaților la securitate și sănătate. Așa fiind, o persoană cu handicap, al cărei efort suplimentar în muncă se traduce printr-o uzură fizică și psihică mai accentuată, are dreptul de a-i fi redusă vârsta standard de pensionare, beneficiind, așadar, de dreptul la pensie, în condiții mai favorabile, soluția legiuitorului fiind totalmente justă și rezonabilă. Aceleași considerente însă sunt valabile indiferent de data producerii handicapului: o persoană în această situație va depune aceleași eforturi suplimentare în muncă, indiferent dacă handicapul a survenit anterior sau ulterior dobândirii calității de asigurat.

– Din punct de vedere obiectiv, nu există absolut nicio diferență reală între o persoană care dobândește handicapul cu o zi înainte sau cu o zi după dobândirea calității de asigurat, fiind, așadar, absolut irelevant, din punct de vedere al protecției de care trebuie să se bucure, momentul survenirii handicapului. Faptul că persoanele care dobândesc handicapul ulterior calității de asigurat ar putea avea dreptul la o pensie de invaliditate este absolut irelevant, câtă vreme nu poate fi imputabil acestora că au ales să lucreze și să dorească să se pensioneze în condiții similare cu cele ale unei persoane care nu are handicap. Mai mult, acestea trebuie să aibă dreptul de a alege între diferite lua, forme de protecție, atunci când e cazul, iar nu să fie puse în situația de a fi nevoite să solicite o formă de protecție care le poate fi dezavantajoasă.

– Prin Decizia nr. 1.154/2011, Curtea Constituțională a stabilit că “discriminarea” presupune a trata diferit, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, persoane aflate în situații similare, o asemenea situație intervenind în cazul în care distincția nu urmărește un scop legitim sau nu există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit. Or, tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor prin norma criticată nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, fapt ce are drept urmare neconstituționalitatea textului atacat. 

Practica actuală a Casei Naționale de Pensii Publice

Curtea Constituțională a dispus solicitarea de informații de la Casa Națională de Pensii Publice cu privire la modul cum interpretează și aplică prevederile art. 58 din Legea nr. 263/2010. Astfel, s-au solicitat informații cu privire la modul de soluționare a cererilor de acordare a pensiei de invaliditate formulate de către persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap ulterior dobândirii calității de asigurat, în temeiul art. 68-82 din Legea nr. 263/2010, precum și transmiterea, spre exemplificare, a înscrisurilor din care să rezulte practica instituției în acest domeniu.

Casa Națională de Pensii Publice, prin Adresa nr. 8.219 din data de 2 octombrie 2018, înregistrată la Curtea Constituțională, a arătat că “. . .persoanele care au dobândit handicapul ulterior calității de asigurat și care au realizat stagiu de cotizare anterior datei încadrării în grad de invaliditate au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții ca și ceilalți asigurați ai sistemului public“. 

Hotărârea Curţii Constituționale

CCR a admis – cu majoritate de voturi – excepția de neconstituționalitate. Fără a mai prezenta considerentele avute în vedere, notăm aici paragrafele de concluzii.

Curtea reține că, în urma constatării neconstituționalității sintagmei “preexistent calității de asigurat”, dispozițiile art. 58 din Legea nr. 263/2010 vor fi interpretate în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, precum și a stagiilor de cotizare și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap dobândit ulterior dobândirii calității de asigurat, fără a fi însă afectat dreptul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat. Această din urmă categorie de persoane va continua, prin urmare, să beneficieze de dreptul prevăzut de dispozițiile art. 58 din Legea nr. 263/2010, în aceleași condiții în care s-a bucurat de el înainte ca prezenta decizie să își producă efectele.

Dispozițiile art. 58 din Legea nr. 263/2010 vor fi interpretate în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat. Bineînțeles, la verificarea îndeplinirii condiției realizării stagiului complet de cotizare, potrivit diferențierilor operate în prevederile art. 58 lit. a), b) și c) din Legea nr. 263/2010, vor fi luate în calcul doar stagiile realizate după data dobândirii handicapului, nu și stagiile realizate anterior datei dobândirii handicapului.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

18 COMENTARII

 1. In urma unei operaţii la cap am pensie de invaliditate gradul 3 și un handicap accentuat.
  Am realizat stagiu complet de cotizare înainte de nefericitul eveniment.
  Se reduce in acest caz vârsta de pensionare?
  Mulţumesc!

 2. Buna ziua,
  Detin handicapat accentuat don 2015, insa boala s-a dovedit ereditara – ce acte trebuie sa detin , ca sa pot intra in pensia la limita cu reducere acordata de 10 ani. Cum se calculeaza 63 – 10 = 53 ani – sau se calculeaza la varsta de pensionare pt femei de acum.
  Cu respect,

 3. Am pensie de handicapat accentuat de 12 ani lucrez in învățământ vechime totală 30 ani pot să ma pensionez. Intrebare sub orice fel de forma. Aștept un răspuns mulțumesc

 4. Tatal meu (85 ani) are pensie si ajutor de handicap. iar eu sunt angajata de primarie ca asistent peronal, daca il internez intr-un camin-spital, va pierde ajutorul social ? Are gradl 1 cu handicap grav permanent.

 5. Eu n am înțeles , de unde Stagiu complet 35 de ani de muncă , ce facilitate ai ? Ai 27 ani vechime cand te pensionezi la 53 sau 63 de ani ? Esti și casnic nu munca munca !

 6. Daca se poate sa ma ajutati cu o problema mai delicata.
  O persoana cu handicap Accentuat,(bolnava de 30 de ani cu schizofrenie) care are o pensie de boala si una de handicap..ambele insumand aproape 1000 de lei ,a fost internata intr-un sanatoriu de boli nervoase pe viata de catre o ruda de gradul 1(frate) care nu este tutore legal,(bolnava fiind casatorita) beneficiaza in continuare de pensia bolnavei!
  Este normal ca fratele sa poata ridica in continuare pensia bolnavei, actul folosit fiind o adeverinta data de sanatoriu..cum ca bolnava ar avea nevoie de hrana si alte necesitati cumparate de acesta?
  Nu ar fi normal ca pensia, sa fie luata de stat,,,

 7. Am varsta de 55 ani, sunt pensionar medical de 19 ani si am o vechime de 18 ani din care 15 ani sunt in grupa a 2 de munca, de 12 ani am si handicap accentuat…In aceasta situatie beneficiez de reducerea varstei de pensionare? Multumesc!

 8. Am lucrat 20 ani pe tranvai mam inbonlavit am pensie de invadilitate gr 2 si de hanticap am avut accentuat din 2008 si acum din 2016 grav pe psgiatrie eu am 49 de ani ma pot pensiona pt limita de virsta avind hanticap va multumesc

 9. In 2014 ,cu stagiul de cotizare de 35 de ani si 9 luni ,am fost pensionat de invaliditate gr.3,cu cancer laringian.Din 2015 am handicap accentuat si din 2017 tot la fel, permanent.Am 60 de ani, cu dreptul de pensionare la 63 de ani.Dupa pensionarea de boala, am mai lucrat 4 ani cu program de 4 ore/zi,care se calculeaza tot stagiu de cotizare.
  Va intreb,daca beneficiez de pensionare inainte de limita legala?
  Multumesc!

 10. Buna ziua. Am schizofrenie inca din adolescenta nu am apucat sa lucrez,urmez tratamentul si am certificat de handicap accentuat permanent. Imi voi pierde pensia de invaliditate la urmatoarea revizuire dupa ce intra noua lege in vigoare?

 11. Nu mai inteleg nimic : ne taie sau nu?
  Citez: ,,Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă. De asemenea, nu mai e cazul revizuirii medicale nici îăn cazul celor care au împlinit vârstele standard de pensionare.

 12. După toate datele pot ieșii la pensie la 64 de ani .Sunt in pensie de boala de 5 ani .,in urma unui AVC hemoragic .Beneficiez de un certificat de handicap cu caracter permanent .Datorita acestui fapt ma pot pensiona la 63 de ani?!

 13. Am pensie de invaliditate de 7 ani, am51 de ani și 3 luni, stagiu de cotizare la pensionare 25 ani și 5 luni, am mai lucrat cu 4 ore 4 ani, după pensionare de invaliditate, sa accentuat boala, nu mai pot nici 4 ore să lucrez, am drept la pensionare normală?

 14. Sotul meu este persoana cu handicap vizual, are certificat de incadrare in grad de handicap accentuat din 2004 (permanent); a lucrat din 1985 fara intrerupere, iar acum a ramas fara loc de munca. Avand in vedere, ca in luna mai 2020 implineste varsta de 55 ani, a solicitat emiterea unui nou certificat de incadrare in grad de handicap in vederea pensionarii pt.limita de varsta conform art.58 lit.b din Legea 263/2010. A primit certificatul nou permanent in care scrie ca a fost eliberat in vederea aplicarii prevederilor art.58 din Legea 263/2010, in schimb la data dobandirii handicapului a fost trecuta data primului certificat de incadrare in grad de handicap, adica 27.02.2004, cu toate ca la dosar au existat documente doveditoare, cum ca handicapul este congenital (Certificat medical din 2004). In plus a trimis si o copie dupa o trimitere la oftalmolog si Diagnostic din 1975. Are dreptul la pensie ? Daca nu, poate contesta faptul, ca nu s-au tinut cont de documentele doveditoare datei ivirii handicapului ? Multumesc anticipat.

 15. Buna seara! Am inceput sa lucrez din anul 1990, deci as avea 30 de ani de activitate .In urma unei afectiuni oncologice, am certificat de handicap, grad accentuat din 2018. As dori sa stiu daca m-as putea pensiona mai devreme de 65 de ani, in conditiile in care , in mod normal mi-ar mai trebui 8 ani pe langa cei 30. Multumesc anticipat pt raspuns!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here