Hotărârea CCF nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 111 din 12 februarie 2016 (M.Of. nr. 111/2016).

În vigoare de la 12.02.2016

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali hotărăşte:

Art. I.

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 4.

(1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc integral obligaţia de plată a cotizaţiei fixe pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:

– 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

– 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

– 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016:

– 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

– 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

– 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

(2) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc integral obligaţia de plată a cotizaţiei variabile pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia variabilă după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: – o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.”

2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

” (5) Cardul de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali se acordă şi consultanţilor fiscali inactivi, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate.”

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here