Președintele Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/17.02.2020), anunţă Administraţia Prezidenţială. 

Astfel, articolul 24, alineatul (9) din Legea nr. 448/2006 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după
caz, fără a depăşi suma de 1500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situație nu sunt aplicabile prevederile alin.(2) și (4); modalitatea de decontare şi indexarea limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” prevede textul legii.

O altă noutate adusă de Legea nr. 193/202 este că angajatorii vor avea posibilitatea să aleagă să plătească 50% din ceea ce reprezintă contribuția lunară la fondul de handicap pe produse și servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate.

“Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una din următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a), să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate”, prevede textul legii.

Potrivit legii nr. 448/2006, firmele, dar și autoritățile publice sau firmele de stat cu cel puțin 50 de angajați sunt obligaţi să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de salariați. În caz contrar, trebuie să:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit. a).

Astfel, valoarea totală a contribuției nu se modifică, doar că jumătate din această sumă se va aloca către achiziția de produse și servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate și se va plati statului doar 50% din sumă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here