Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care abrogă prevederea potrivit căreia angajaţii de la stat care îndeplinesc, prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la concediu de odihnă plătit doar de la unitatea la care au funcţia de bază.

Proiectul legislativ, respins initial de Senat, a primit avize favorabile de la toate comisiile de specialitate – de muncă, de sănătate, juridică, astfel că a fost votat apoi de deputați cu 250 de voturi “pentru”. Actul normativ a fost inițiat deoarece legislația actuală era contradictorie în unele cazuri, “în prezent avem existenţa a două categorii de bugetari, una reprezentată de cei şi-au câştigat în instanţă drepturile salariate pentru contractul de muncă cu timp parţial şi cealaltă care nu beneficiază de aceste drepturi”, au arătat parlamentarii în expunerea de motive.

Proiectul elimină un alineat din Hotărârea Guvernului 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare.

HG 250/1991 TEXT ACTUAL:

Art. 3 – (1) Salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază. Unitatea în care salariaţii cumulează le va acorda, la cerere, un concediu fără plată pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealaltă unitate.

MODIFICARE ADOPTATĂ:

Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, se abrogă.

Așadar, angajații care sunt încadraţi cu jumătate de normă la două unităţi au dreptul la concediu de odihnă la ambele unităţi, proporţional cu timpul lucrat. Alte două alieneate ale aceluiași articol de lege rămân în vigoare:

(2) Salariaţii care cumulează, la unităţi diferite, fracţiuni de normă care depăşesc o normă întreagă îşi aleg unităţile de la care beneficiază de concediu de odihnă, în aşa fel încât drepturile cuvenite să nu depăşească pe cele cuvenite salariaţilor încadraţi cu o normă întreagă.

(3) Salariaţii care cumulează, la unităţi diferite, fracţiuni de normă care depăşesc o normă întreagă, îşi aleg unităţile de la care beneficiază de concediu de odihnă, în aşa fel încât drepturile cuvenite potrivit acestuia să nu depăşească pe celecuvenite salariaţilor încadraţi cu o normă întreagă.

Proiectul adoptat va fi trimis pentru promulgare șefului statului.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here