Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care aduce modificări în normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește veniturile care sunt luate în considerare la stabilirea cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85%, Ordinul CNAS nr. 798/2014 stabilește punctual tipurile de venituri pentru care se datorează această contribuție, astfel:

  • venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal;
  • venituri declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006;
  • venituri declarate la casele de asigurări de sănătate de către soţia (sau soţul) titularului întreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată în registrul comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însăşi ca titulară a întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul nr. 798/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

concedii1

Sursa foto: Lege5.ro

În cazul concediilor pentru sarcină şi lăuzie, pentru femeile ce nu mai îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din motive neimputabile lor, dar nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat, beneficiind astfel de aceleași drepturi ca și o persoană asigurată, se stabilește că indemnizaţia se va achita din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenţie.

În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, concediile medicale şi indemnizaţiile pentru: incapacitate temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav sau de risc maternal se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.

concedii2

Sursa foto: Lege5.ro

În cele din urmă, prin actul normativ analizat astăzi se completează lista afecțiunilor pentru care durata concediilor nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni, acum regăsindu-se printre acestea și bolile cardiovasculare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here