Reglementarea de bază a fost dată prin OpANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Recent, au survenit modificări, aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2264/2016, în vigoare din 29 iulie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 578/2016. 

În forma astfel modificată, prevederile ordinului se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează:

  • pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi se completează informaţiile din cartuşele A-C. de asemenea modificate;
  • începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional. 

Depunerea şi completarea formularului 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul sau beneficiarul. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare“, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, în declaraţie se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informaţii:

  • baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare;
  • valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
  • valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare – formular 390, conform OPANAF nr. 591/2016 publicat în Moniturul Oficial nr. 94/2016.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare“, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau alte documente.

De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat.

Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau accesate pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here