29 Ianuarie, 2020

Modificări privind cazurile speciale de executare silită

Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a organelor abilitate să aplice măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită este reglementată de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.

Conform acestui temei normativ, prin cazuri speciale de executare silită se înțelege punerea în aplicare a prevederilor privind executarea generate de hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice sau juridice, hotărâri judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor, precum și alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere prin hotărâri judecătorești definitive.

Structura abilitată să ducă la îndepliniere procedura acestor executări silite este Serviciul executări silite cazuri speciale.

Organul competent în administrarea contribuabililor îi notifică pe aceștia ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum și cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită.

Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 514/2016, stabilește situațiile în care personalul din cadrul Direcției de executări silite cazuri speciale poate participa efectiv la executarea silită.

Aceste situații sunt:

  • în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depășește pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;
  • în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;
  • în cazul blocării fondurilor și resurselor economice ale persoanelor ce fac obiectul sancțiunilor internaționale;
  • la solicitarea scrisă a vicepreședintelui coordonator al activității de colectare a veniturilor bugetare;
  • în cazurile identificate la nivelul Direcției executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

Ai nevoie de OpANAF nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu