Legea nr. 159 din 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale a fost pubicată în Monitorul Oficial. 

Ajutorul de stat acordat operatorilor economici din domeniul turismului, restaurantelor, organizatorilor de evenimente este reglementat prin OUG nr. 224 din 31 decembrie 2020 ce a stabilit că se acordă granturi acestor operatori economici în procent de 20% din diferența reprezentând reducerea cifrei de afaceri din anul 2020 față de anul 2021.

În data de 24 februarie 2021 a fost modificată legislația prin OUG nr. 10/2021 ce a modificat OUG nr. 224/2020 în sensul reglementării modului de calcul a cifrei de afaceri, a enumerării codurilor CAEN pentru activitățile la care se acordă aceste granturi, ocazie cu care s-a definit obligația ca valoarea sumei ce reprezintă 20% din reducerea cifrei de afaceri să fie certificată de o persoană cu calificare expert contabil sau să fie auditată de un auditor financiar.

În Monitorul oficial de vineri, 11 iunie a fost adoptată Legea nr. 159 ce modifică OUG nr. 10/2021 privind acordarea granturilor. Modificările aduse de această lege sunt de genul a clarifica și a reglementa mai exact acele prevederi ce puteau lăsa loc de discuție cu privire la:

a) Calculul cifrei de afaceri la agențiile de turism. Din punctul de vedere al granturilor, cifra de afaceri se determină prin însumare tuturor facturilor emise, inclusiv a marjei;

b) Forma de organizare. Operatorii economici pot să aibă ca formă de organizare următoarele forme de organizare:

– societăți înființate conform Legii nr. 31/1990;

– cooperații organizate conform Legii nr. 1/2005 privind cooperația;

– societăți cu răspundere limitată – debutanți SRL-D înființate conform OUG nr. 6/2011 – întreprinzători debutanți;

– Persoane fizice ce desfășoară activități independente sub orice formă de organizare prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind realizarea de către persoane fizice a unor activități economice.

c) Din grant se pot plăti obligații fiscale și ale creanțe bugetare ce devin scadente după încasarea grantului într-o perioadă de 6 luni, iar în unele condiții pentru o perioadă de 12 luni;

d) Codurile CAEN ce pot beneficia de aceste granturi sunt:

    • agenţii de turism licenţiate care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
    • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
    • structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630;
    • organizatorii de evenimente care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 8230;
    • ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here