Prin Ordinul nr. 2.942/2018, emis de președintele ANAF, au fost aduse modificări la referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii

OPANAF nr. 2942 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1008 din 28 noiembrie 2018. 

Contribuabili mari

Procedura, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.023/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 277 din 20 aprilie 2017 tratează, într-un prim capitol, despre marii contribuabili administrați de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ca organ competent aflat în subordinea ANAF.

Capitolul II din Procedura amintită conţine dispoziţii tranzitorii şi, în cadrul acestora, modificările pe care le semnalăm privesc plata obligațiilor fiscale, în legătură cu precizarea că plățile obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu mai au calitatea de mari contribuabili se realizează până la aceeași dată la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Reţinem din precizări că :

– Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie a anului următor vor fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, efectuate la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior acestei date, se vor transfera la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

– Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie a anului următor nu vor mai fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, efectuate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se transferă la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați

Prin modificările aduse de OPANAF nr. 2942/2018, operațiunile de transfer prevăzute prin cele două precizări de mai sus se efectuează prin redirijarea automată a plăților eronate, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 martie. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor. 

Contribuabili mijlocii

Prin ordinul Preşedintelui ANAF pe care îl semnalăm au fost aduse modificări şi la Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii aprobată prin OPANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 83/2016,

Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii a suferit modificări pe care le semnalăm:

● Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință din județul unde sunt situate administrațiile pentru contribuabilii mijlocii/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București virează lunar cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:

a) pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice din municipiul București și pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care își desfășoară activitatea în municipiul București: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București și la bugetul Consiliului General al Municipiului București;

Rămâne nemodificată precizarea, de la litera b), privind virarea cotelor defalcate pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care își desfășoară activitatea în județe: la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și la bugetele locale ale județelor pe teritoriul cărora își au sediul social persoanele juridice sau își desfășoară activitatea sediile secundare, după caz.

● Se abrogă, din Procedură, precizarea potrivit căreia unitățile Trezoreriei Statului comunică zilnic organelor fiscale centrale în a căror administrare s-au aflat contribuabilii până la data de 31 decembrie informațiile cu privire la sumele virate eronat, iar acestea vor furniza unităților Trezoreriei Statului informații cu privire la unitatea Trezoreriei Statului care deservește în prezent respectivul contribuabil.

Operațiunile de transfer, de pe urma schimbării organului de administrare, se efectuează prin redirijarea automată a plăților eronate, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 martie. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor.

● “Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare“: Cererile de compensare și/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție pentru a fi încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal central competent, spre soluționare.”

● Operaţiuni de transfer. Prin dispoziţii proprii ale OPANAF nr. 2.942, în vigoare de la 28.11.2018:

– pentru contribuabilii mijlocii administrați la data intrării în vigoare a prezentului ordin de administrațiile județene ale finanțelor publice, operațiunile de transfer prevăzute la pct. 16 și 17 ale lit. G “Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii” din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 560/2016, (vezi Caseta de la sfârşitul materialului nostru) pentru plățile efectuate eronat de către aceștia după această dată se redirijează automat, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare ca urmare a actualizării datelor în Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competenței de administrare, până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 noiembrie 2018 se vor returna plătitorilor.

– pentru plățile efectuate eronat de contribuabilii de mai sus după data de 1 noiembrie 2018 și până la data intrării în vigoare a prezentului ordin ori în situația în care redirijarea automată a plăților nu poate fi efectuată, unitățile Trezoreriei Statului vor comunica organelor fiscale centrale în a căror administrare s-au aflat contribuabilii până la data de 1 noiembrie 2018 informațiile cu privire la sumele virate eronat, iar acestea vor furniza unităților Trezoreriei Statului informații cu privire la sumele care trebuie transferate la unitatea Trezoreriei Statului care deservește în prezent respectivul contribuabil. Prevederile pct. 16 și 17 ale lit. G “Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii” din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 560/2016 se aplică în mod corespunzător, iar operațiunile de transfer se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului la care au fost efectuate plățile eronate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica data plății va fi completată data plății inițiale. 

Casetă documentară

O PANAF nr. 560/2016

G. Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii

[…]

16. Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, vor fi administrați de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, efectuate la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior acestei date, se vor transfera la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință din județul unde sunt situate administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, respectiv la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în a căror administrare se află aceștia.

17. Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu vor mai fi administrați de către administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, efectuate la unitatea de Trezorerie a Statului cu rol de municipiu reședință din județul unde sunt situate administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, sau la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după caz, se transferă la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt arondați, potrivit pct. 13.

Ai nevoie de Ordinul ANAF nr. 2942/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here