Astăzi, 16 august intră în vigoare Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Prevederile prezentei legi urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecție a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor și condițiilor de încadrare în muncă și protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, prevăzute de legislația națională

Potrivit legii, angajatorii care trimit salariaţi în țările Uniunii Europene  dar şi pentru angajatorii din UE care trimit salariați în România vor asigura salariaților, pe lângă salariul minim, și sporurile, indemnizațiile și bonusurile din statul în care au fost detașați aceștia.

Legea aduce explicații despre remunerația aplicabilă pe teritoriul României și pe teritoriul altui stat membru UE. La articolul 2 alineatul (1), după litera w) se introduc două noi litere, literele x) și y), cu următorul cuprins:

x)remunerația aplicabilă pe teritoriul României – suma de bani care cuprinde salariul minim astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. e), sporul pentru muncă suplimentară, sporul pentru munca în zilele de repaus săptămânal, sporul pentru munca în zilele de sărbătoare legală, sporul pentru munca prestată în timpul nopții, alte sporuri și indemnizații care sunt obligatorii conform legislației naționale, precum și cele prevăzute în contractele colective de muncă cu aplicabilitate generală;

y)remunerația aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene – suma de bani stabilită de dreptul intern și/sau practicile naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este detașat lucrătorul, reprezentând toate elementele constitutive ale remunerației care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege și actelor administrative sau convențiilor colective sau sentințelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generală sau care se aplică în conformitate cu art. 3  (8) din Directiva 96/71/CE în statul membru respectiv,” se arată în document.

Un articol important din lege se referă la  faptul că salariații vor putea fi detașați în alt stat membru UE, pentru a presta servicii transnaționale, timp de maximum 24 de luni.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here