23 Ianuarie, 2020

Modificări legislative la normele asigurărilor RCA și despăgubiri în Parlament

Senatul va dezbate un proiect legislativ care completează Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inițiat din cauza disfuncționalităților apărute pe piață și a “comportamentului abuziv din punctul de vedere al prețurilor practicate de către unii asigurători”, conform expunerii de motive.

Prima noutate legislativă introdusă este noțiunea de preț comunicat/practicat de producătorii / importatorii oficiali de vehicule în România. Totodată, se propune ca despăgubirea să se raporteze la un nivel al preţurilor de piaţă practicate pe piețele de profil, pentru existența unui echilibru şi a unei echivalenţe între despăgubirea ce se acordă de asigurătorii RCA (ca sumă de bani) şi costurile cu reparațiile.

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin acidente de vehicule și tramvaie

La articolul 14, după alin. (3) se introduc două alineate noi, alin. (31) şi (32) ,cu următorul cuprins:

(31) La efectuarea reparaţiei, unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată, fără a depăşi preţurile de referinţă pe piaţă la data producerii riscului asigurat. Preţurile pentru referinţă pe piaţă vor fi stabilite şi publicate anual de ASF împreună cu Institutul Naţional de Statistică. Primele preţuri de referinţă vor fi stabilite şi publicate de ASF împreună cu Institutul Naţional de Statistică,în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Valoarea orei de manoperă practicată de unitatea reparatoare auto în relaţia cu asigurătoml RCA, nu va depăşi valoarea orei de manoperă practicată în relaţie cu alte persoane, inclusiv luând în considerare orice discounturi aplicate.

(32) Orice diferenţe peste valoarea despăgubirii stabilită conform alin. (3) şi (31) nu vor fi suportate de asigurătorul RCA.

Alin (1)- (3) ale articolului 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA. în cazul vehiculelor avariate, asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.

(2) În cazul vehiculelor avariate asigurătorul evaluează dauna totală economică printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condiţiile legii pentru a-i determina valoarea de piaţă din momentul premergător evenimentului. Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piaţă a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluţionarea cazului ca daună totală prin plata diferenţei dintre valoarea de piaţă a vehiculului şi valoarea epavei.

(3) Valoarea despăgubirii pentru efectuarea reparaţiei se stabileşte de către asigurătorul RCA folosind sisteme de evaluare specializate. În cazul în care valoarea despăgubirii nu se poate stabili prin sisteme de evaluare specializate, valoarea acesteia se stabileşte pe baza documentelor de reparaţie emise în condiţiile legii de unitatea reparatoare.

Proiectul mai propune ca asigurătorii  să aibă impus un termen de 1 zi lucrătoare cu privire la despăgubirea constând în înlocuirea temporară a vehiculului avariat. Costurile de reparație vor fi certificate printr-un sistem de evaluare analizat de ASF.

La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (21), cu următorul cuprins:

(21) În cazul în care persoana prejudiciată solicită înlocuirea temporară a vehiculului avariat, are obligaţia de a se adresa direct asigurătorului RCA, urmând ca acesta să-i pună la dispoziţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data solicitării, un vehicul de o clasă similară ori superioară. în cazul în care, asigurătorul RCA nu-şi respectă obligaţia privind termenul de 1 zi lucrătoare, persoana prejudiciată poate contracta un vehicul de o clasă similară ori inferioară, de la orice entitate autorizată. în cazul în care persoana prejudiciată nu solicită direct asigurătorului RCA un vehicul pentru înlocuirea temporară a vehiculului avariat, despăgubirea RCA nu va depăşi costul contractat de asigurătorul RCA pentru un vehicul similar, de la o entitate autorizată. 

La articolul 2, după alin. (23) se introduce un alineat nou, alin. (231), cu următorul cuprins:

(231) sisteme de evaluare specializate – aplicaţie informatică, avizată de ASF, care se bazează pe un ansamblu de date, metode şi algoritmi de calcul care este utilizat ca suport în stabilirea costurilor de reparaţie a vehiculelor şi bunurilor avariate, pe baza preţurilor de listă comunicate periodic de producătorii/importatorii oficiali în România de vehicule, după caz, precum şi/sau la stabilirea valorii de piaţă a vehiculelor şi bunurilor avariate la data evenimentului.

Proiectul va fi supus dezbaterii Senatului, prima cameră sesizată, apoi plenului Camerei Deputaților, care va da votul final.

Ai nevoie de Legea nr. 132/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu