Românii care locuiesc în străinătate și vor să își înnoiască inspecția tehnică periodică a mașinii înmatriculate în România, vor avea o perioadă de grație de 24 de ore, pentru intrarea în țară și efectuarea ITP-ului, până la sancțiunea contravențională.

Un proiect de lege inițiat la Senat prevede această măsură, pe motiv că deținătorii de mașini cărora le expiră ITP-ul în țară, au posibilitatea să îl înnoiască, dar cei aflați peste hotare nu pot circula cu mașina a cărui termen de valabilitate a expirat, nici de la intrarea în țară până la o astfel de locație.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice se completează după cum urmează:

La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), având următorul cuprins:

„(3) în cazul vehiculelor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat în perioada cât se aflau în afara teritoriului României, interdicţia de a circula pe drumurile publice prevăzută la alin. (1), precum şi măsurile prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 1, art. 112 alin. (1) lt. a) şi art. 112 alin. (2) sunt aplicabile după 24 de ore de la data intrării vehiculului în ţară. Dovada privind data intrării vehiculului în ţară revine conducătorului vehiculului şi se eliberează, la solicitarea acestuia, la trecerea frontierei de stat.”

De asemenea, proiectul de lege propune o altă modificare a actului normativ, care privește examinarea medicală a românilor care trăiesc în alt stat, examinare necesară a fi efectuată exclusiv la o unitate medicală autorizată din România. Modificarea prevede ca pentru cetățenii români domiciliaţi sau rezidenţi în state U.E. sau S.E.E., examinarea să se poată face în ţările respective, iar documentele medicale emise în condiţiile legii din aceste state să fie valabile în România fară alte formalităţi, cu excepţia asigurării unei traduceri autorizate în limba română.

La articolul 22, după alineatul (9) se introduce un alineat nou, alin. (10), având următorul cuprins:

„(10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), în cazul prevăzut la art. 24 alin. (52), cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot efectua examinarea medicală în ţara de domiciliu sau de reşedinţă, după caz, în unităţi medicale autorizate în condiţiile stabilite de legile aplicabile în ţările respective, documentele emise de aceste unităţi, traduse în limba română de un traducător autorizat, fiind pe deplin valabile fără alte formalităţi.”

Propunerea legislativă trebuie adoptată și în Camera Deputaților, forul decizional, indiferent de cel din senat. Dacă va fi adoptată, în termen de 30 de zile de la data publicării noii legi în Monitorul Oficial, măsurile necesare pentru aplicarea procedurilor introduse prin aceasta se adoptă de ministrul afacerilor interne.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here