Prin recenta Lege nr. 101/2019 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

În vigoare de la 16 mai 2019, Legea nr. 101/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 371/2019.

Am reţinut mai jos câteva din noutăţile aduse prin amendamentele la reglementarea de bază, pe structura existentă. 

Dispoziţii generale

– Gradele cadrelor militare în ordinea lor ierarhică în Ministerul Apărării Naţionale sunt: A. Subofiţeri; A1. Maiştri militari; B. Ofiţeri (ofițeri cu grade inferioare, ofițeri cu grade superioare, generali și amirali).

– Calitatea de cadru militar în activitate se menține și pe timpul suspendării din funcţii, alături de celelalte situaţii existente deja în lege. 

Îndatoriri

– La cerere, militarul poate fi exceptat de la obligaţia de a participa la misiuni în afara ţării, dacă se află în una din situaţiile prevăzute de lege. Reţinem aici dispoziţia modificată, şi anume dacă unul sau ambii părinți sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, și nu mai are alți frați sau surori majori, apți de muncă, ori mai are frați sau surori, dar aceștia nu pot contribui la întreținerea părinților deoarece sunt elevi sau studenți (fără limitarea anterioară, doar pentru cei aflaţi în instituţiile militare de învăţământ), sunt invalizi de gradul I sau II ori execută o pedeapsă privativă de libertate”. 

Drepturi

– Cadrele militare au dreptul la transport gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (fără limitarea de până acum, doar pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta).

– Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii – astfel cum prevede o dispoziţie nou introdusă în lege.

Dreptul la concediu fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani se acordă în condiţii modificate prin recenta lege pe care o semnalăm aici.

Cadrele militare în activitate confirmate în serviciul medical pot beneficia, suplimentar, de concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, pentru formare profesională, cu obligaţia instituţiei de a reîncadra cadrul militar, din oficiu, pe funcția de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia.

Cadrele militare în activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesională, plătit, de până la 15 zile lucrătoare, a cărui durată nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite personalului militar.

Cadrele militare în activitate, din cadrul MApN, pe timpul cât se află în concediu de odihnă, concediu paternal, incapacitate temporară de muncă și în permisie beneficiază de solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, majorările și alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.

Cadrele militare (fără precizarea anterioară «femei şi bărbaţi») în activitate au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

La stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul întreaga durată a concediului pentru situaţiile menţionate anterior.

La declararea stării de război sau a mobilizării, precum și în situații deosebite stabilite de ministrul apărării naționale, concediile de odihnă, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, vacanțele și permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.

Cadrele militare în activitate numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul și care nu dețin locuință proprietate personală în acea garnizoană, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară, la propunerea comandanților sau a șefilor cadrelor militare respective.

Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei.

Cadrele militare în activitate, mutate sau detașate și/sau împuternicite, prevăzute la alin. (1), pot beneficia de compensație lunară pentru chirie într-o singură garnizoană.

Membrii familiilor cadrelor militare în activitate beneficiază gratuit, între altele, de transport, atunci când ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii sunt mutați în interes de serviciu dintr-o garnizoană în alta.

Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la liceele militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează maiștri militari, subofițeri ori ofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale. 

Alte modificări la lege

Prin recenta Lege nr. 101/2019 au fost aduse modificări şi dispoziţiilor cuprinse în secţiunile reglementării de bază privind:

– interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;

– disciplina militară;

proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor;

– acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;

– aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare;

– trecerea în rezervă sau direct în retragere;

stagiile minime în grad (notăm, aici, dispoziţia potrivit căreia la calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale au absentat de la program datorită incapacității temporare de muncă, dacă absențele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi);

– dispoziţii finale şi tranzitorii, dintre care reţinem completările potrivit cărora cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, în condițiile legii, case de ajutor reciproc care pot funcționa în spații puse la dispoziție, cu titlu gratuit și cu suportarea costului utilităților de unitățile militare.

Ai nevoie de Legea nr. 101/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Prin recenta Lege nr. 101/2019 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

În vigoare de la 16 mai 2019, Legea nr. 101/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 371/2019.

Am reţinut mai jos câteva din noutăţile aduse prin amendamentele la reglementarea de bază, pe structura existentă.

 

Dispoziţii generale

– Gradele cadrelor militare în ordinea lor ierarhică în Ministerul Apărării Naţionale sunt: A. Subofiţeri; A1. Maiştri militari; B. Ofiţeri (ofițeri cu grade inferioare, ofițeri cu grade superioare, generali și amirali).

– Calitatea de cadru militar în activitate se menține și pe timpul suspendării din funcţii, alături de celelalte situaţii existente deja în lege.

 

Îndatoriri

– La cerere, militarul poate fi exceptat de la obligaţia de a participa la misiuni în afara ţării, dacă se află în una din situaţiile prevăzute de lege. Reţinem aici dispoziţia modificată, şi anume dacă unul sau ambii părinți sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, și nu mai are alți frați sau surori majori, apți de muncă, ori mai are frați sau surori, dar aceștia nu pot contribui la întreținerea părinților deoarece sunt elevi sau studenți (fără limitarea anterioară, doar pentru cei aflaţi în instituţiile militare de învăţământ), sunt invalizi de gradul I sau II ori execută o pedeapsă privativă de libertate”.

 

Drepturi

– Cadrele militare au dreptul la transport gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (fără limitarea de până acum, doar pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta).

– Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii – astfel cum prevede o dispoziţie nou introdusă în lege.

Dreptul la concediu fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani se acordă în condiţii modificate prin recenta lege pe care o semnalăm aici.

Cadrele militare în activitate confirmate în serviciul medical pot beneficia, suplimentar, de concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, pentru formare profesională, cu obligaţia instituţiei de a reîncadra cadrul militar, din oficiu, pe funcția de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia.

Cadrele militare în activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesională, plătit, de până la 15 zile lucrătoare, a cărui durată nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite personalului militar.

Cadrele militare în activitate, din cadrul MApN, pe timpul cât se află în concediu de odihnă, concediu paternal, incapacitate temporară de muncă și în permisie beneficiază de solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, majorările și alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.

Cadrele militare (fără precizarea anterioară «femei şi bărbaţi») în activitate au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

La stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul întreaga durată a concediului pentru situaţiile menţionate anterior.

La declararea stării de război sau a mobilizării, precum și în situații deosebite stabilite de ministrul apărării naționale, concediile de odihnă, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, vacanțele și permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.

Cadrele militare în activitate numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul și care nu dețin locuință proprietate personală în acea garnizoană, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară, la propunerea comandanților sau a șefilor cadrelor militare respective.

Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei.

Cadrele militare în activitate, mutate sau detașate și/sau împuternicite, prevăzute la alin. (1), pot beneficia de compensație lunară pentru chirie într-o singură garnizoană.

Membrii familiilor cadrelor militare în activitate beneficiază gratuit, între altele, de transport, atunci când ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii sunt mutați în interes de serviciu dintr-o garnizoană în alta.

Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la liceele militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează maiștri militari, subofițeri ori ofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale.

 

Alte modificări la lege

Prin recenta lege nr. 101/2019 au fost aduse modificări şi dispoziţiilor cuprinse în secţiunile reglementării de bază privind:

– interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;

– disciplina militară;

proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor;

– acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;

– aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare;

– trecerea în rezervă sau direct în retragere;

stagiile minime în grad (notăm, aici, dispoziţia potrivit căreia la calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale au absentat de la program datorită incapacității temporare de muncă, dacă absențele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi);

– dispoziţii finale şi tranzitorii, dintre care reţinem completările potrivit cărora cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, în condițiile legii, case de ajutor reciproc care pot funcționa în spații puse la dispoziție, cu titlu gratuit și cu suportarea costului utilităților de unitățile militare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here