În Monitorul Oficial nr. 891 din data de 27 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1095/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.

În cadrul actului normativ sunt prevăzute o serie de modificări care vizează concursul pentru funcţia de grefier, având în vedere, în primul rând, articolul 38, alineatul (2) al Regulamentului. Astfel, sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obţinut o notă mai mică de 5 şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar până la data publicării rezultatelor. De reţinut aspectul potrivit căruia, anterior acestei prevederi legislative, nu era stipulată o condiţie a inexistenţei sancţiunilor disciplinare.

Mai mult, la articolul 38, dupa alineatul (3) se introduc două noi alienate, alineatele (4) şi (5) prin care se urmăreşte aceeaşi problematică a sancţiunii disciplinare. Astfel, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de admitere, dar care nu au fost admişi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile care se vacantează la instanţă sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancţionati disciplinar până la această dată.

Totodată, cererea de valorificare, adresată conducătorului instanţei care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancţionat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here