21 Februarie, 2018

Modificări la regulamentul privind concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor

Hotărârea 799/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 11 octombrie 2012.

Actul normativ prevede că persoanele care pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc sunt judecătorii şi procurorii care îndeplinesc la data susţinerii probelor scrise condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine” şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.

În cazul în care există candidaţi cu medii egale, ierarhizarea acestora se realizează conform următoarelor criterii:

- candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept;

- candidaţii care au vechime mai mare în funcţia de judecător sau de procuror;

- candidaţii care au calitatea de doctorand;

- candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori cei care au activitate publicistică în specialitate.

În cazul în care, şi în urma aplicării acestor elemente, nu se poate realiza departajarea, intervin următoarele criterii:

- nota obţinută la proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoştintelor practice;

- vechimea la instanţa/parchetul al cărei/ cărui grad profesional îl deţine judecătorul/ procurorul;

- media obţinută la ultima evaluare;

- media obţinută la examenul de capacitate.

Ultimul punct al Hotărârii 799/2012 face referire la judecătorii şi procurorii care au obţinut cel puţin media generală 7 şi nu mai puţin de 5 la fiecare dintre probele susţinute, dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante. Conform noilor reglementări legislative, aceştia pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele şi parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu