Ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri  au emis Ordinul nr. 2.024/1.043, publicat în M.Of.nr. 370 din 26 mai a.c. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

Din acest amplu act normativ semnalăm câteva din modificările introduse în reglementările ministeriale, menţionate în preambul, în domeniu.

● La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită.

● Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate prin programul «Prima casă», pentru care a fost instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, se vor elibera şi se vor distribui proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.

● Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului român, acordă finanţatorilor, prin reprezentanţii lor legali, un mandat special în vederea efectuării formalităţilor de înscriere/radiere a ipotecilor şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute de lege în cartea funciară, precum şi pentru constituirea, efectuarea publicităţii, executarea şi, respectiv, înscrierea notificării privind stingerea garanţiei reale mobiliare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare.

● Au fost introduse modificări la :

– CONVENŢIA de implementare pentru anul 2009;

– CONVENŢIA de garantare pentru anul 2009;

– CONVENŢIA de implementare pentru anul 2010;

– CONVENŢIA de garantare pentru achiziţia de locuinţe pentru anul 2010;

– CONVENŢIA de garantare pentru construcţia de locuinţe pentru anul 2010.

● Au fost, de asemenea, modificate formulare, prevăzute în anexele la Ordinul nr.2.225/994/2009, respectiv la:

– Cererea de plată;

– Utilizarea plafoanelor de garantare;

– SITUAŢIA garanţiilor acordate de către FNGCIMM IFN;

– SCADENŢARUL ESTIMATIV al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către FNGCIMM IFN;

– RAMBURSĂRILE DE RATE DE CAPITAL efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM IFN;

– SITUAŢIA utilizării plafoanelor de garantare pe categorii de garanţii la data de …;

– SITUAŢIA garanţiilor acordate de către FNGCIMM IFN S.A. la data de …pe categorii de garanţii Protocolul-cadru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here