Între alte modificări şi completări la Codul fiscal, proiectul de ordonanţă de Guvern iniţiat de MFP vizează şi Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, din care atragem atenţia asupra amendamentelor propuse asupra antrepozitelor fiscale.

Reamintim, proiectul de act normativ prevede modificarea Codului fiscal, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia de vinuri realizată de către contribuabili alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi a micilor distilerii. Aşa cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, autorizarea în cauză se realizează prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Datorită numărului ridicat de documentaţii pentru autorizare, perioada de soluţionare a cererilor de autorizare poate depăşi termenul prevăzut de lege.

În aceste condiţii, se prevede autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi a micilor distilerii de către Comisia teritorială constituită la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Condiţiile actuale de autorizare pentru antrepozitari/antrepozite fiscale pot genera situaţii de risc fiscal, neexistând o corelare între nivelul accizelor materiilor prime accizabile utilizate şi nivelul accizelor produsului finit rezultat. De asemenea, nu există obligaţia constituirii unui capital social minim subscris şi vărsat în funcţie de natura produselor accizabile şi a activităţii ce urmează a se desfăşura în locul supus autorizării. Totodată, nu sunt impuse condiţii şi/sau parametrii de funcţionare a activităţii cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

S-a mai apreciat îngreunarea completării unor formulare standardizate datorită faptului că, în prezent, autorizaţia de antrepozit fiscal conţine printre altele şi date referitoare la descrierea şi amplasarea locului antrepozitului fiscal şi la capacitatea de depozitare a produselor accizabile în antrepozitul fiscal.

Prin proiectul de act normativ se prevăd condiţii suplimentare care trebuie îndeplinite cu ocazia autorizării antrepozitarilor/antrepozitelor fiscale, în scopul unei selecţii mai riguroase a acestora şi prevenirii evaziunii fiscale, prin:

– prezentarea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu;

– constituirea unui capital social minim subscris şi vărsat;

– nivelul accizelor pentru produsul finit să nu fie mai mic decât media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor prime;

– persoana juridică să nu se afle în procedură de insolvenţă.

În autorizaţia de antrepozit fiscal urmează să fie inclusă şi adresa locului autorizat; pe de altă parte, nu va mai fi nevoie ca, în autorizaţie să fie menţionată capacitatea de depozitare a produselor accizabile în antrepozitul fiscal.

Cesionarea ori înstrăinarea acţiunilor sau a părţilor sociale ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată. Codul fiscal prevede aducerea la cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea cesionării ori înstrăinării sub orice formă a acţiunilor sau a părţilor sociale ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată, fără a exista aceeaşi obligaţie şi pentru antrepozitarul a cărui autorizaţie a fost suspendată. Ca atare, se prevede extinderea obligaţiei de a anunţa autoritatea competentă despre intenţia de a cesiona sau înstrăina acţiunile sau părţile sociale cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni şi în situaţia în care autorizaţia a fost suspendată.

Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal suspendă, în prezent, efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă. In forma modificatăa Codului fiscal se prevede că nu vor mai fi suspendate efectele juridice ale deciziei de suspendare, revocare şi anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal pe perioada soluţionării pe cale administrativă, în cazul contestării acestei decizii. Această măsură va asigura corelarea cu efectele contestării unei decizii de impunere, precum şi combaterea evaziunii fiscale, asigurând producerea efectelor acestor decizii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here